Werknemers, vakantie en ziekte | Heerebout Advocatuur

Fijn dat uw werknemers op vakantie gaan?  U wilt die dagen niet uitbetalen natuurlijk. U moet de wensen van de werknemer volgen als deze vakantie wil inplannen. Tenzij er grote bezwaren zijn voor het werk. Dan kunt u dat aangeven.

Vakantiedagen zijn wettelijk of bovenwettelijk. De “wettelijke dagen” is het aantal uren per week maal vier. Dus iemand die 40 uur per week werkt heeft recht op 160 uur aan vakantie per jaar. Alle vakantiedagen daarbovenop worden de “bovenwettelijke dagen” genoemd. De wettelijke dagen vervallen een half jaar na het afgesloten jaar.

De werknemer is op vakantie. Plots krijg je dan een telefoontje of mailtje uit het buitenland. De werknemer heeft zich ziek gemeld. De vakantiedagen zijn vanaf dat moment ziektedagen geworden. U kon echter contractueel of via cao bepalen dat bij ziekte op vakantie vakantiedagen worden verrekend met de ziekteperiode, maar meestal is dat niet gebeurd. De ziekte gaat in dat geval vóór, en de vakantiedagen worden niet opgenomen maar blijven bewaard.

Belangrijk is dat de werknemer de door u opgestelde spelregels bij ziekte blijft opvolgen. Dus melden op de eerste ziektedag en bij de juiste persoon. U moet zelf ook de arbodienst informeren.  Deze procedure is nu belangrijk: de werknemer moet gevraagd worden bewijs te sturen van zijn ziekte en de duur ervan. Kan hij niet terugkeren dan kunt u om een artsverklaring vragen ( in sommige landen helaas tegen betaling makkelijk te verkrijgen…) . Daarnaast moet de werknemer doorgeven waar hij verblijft en hoe hij te bereiken is. U kunt in theorie een arts langs sturen dus de werknemer mag niet blijven rondtrekken. U moet de werknemer hierover goed informeren. Vermeldt u ook duidelijk dat indien de werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt, het u vrij staat de loonbetaling op te schorten. Opschorten is een wettelijk toegestaan drukmiddel maar later moet u dan weer wel het loon voldoen.

Kort gezegd moet u in de arbeidsovereenkomst of reglement het volgende openen: 1. Binnen drie dagen melden 2. Bereikbaar zijn. 3. Medische verklaring afgeven 4. Verklaring van niet-reisvaardigheid 4. Zo spoedig mogelijk terugkeren naar Nederland voor controle 5. Melden aan de arbodienst.

In het algemeen is het in arbeidszaken belangrijk om alles goed schriftelijk vast te leggen, om te informeren en om te waarschuwen. De politiek heeft immers bepaald dat u als ondernemer het risico heeft van ziekte van de werknemer. Dus: u heeft niet de schuld maar wel het risico. Om die reden is het belangrijk voor u als ondernemer om alles schriftelijk vast te leggen en te communiceren, te onderbouwen en de werknemer tijdig te waarschuwen. Hulp hierbij kan geen kwaad en kan erger voorkomen zo is mijn ervaring.

Hoe dan ook: ik wens u onbezorgde vakantiedagen!