Bouwrecht Advocaat voor Juridisch Advies bij Bouwzaken

Bij het bouwrecht denken veel mensen direct aan de aannemers en opdrachtgevers die direct betrokken zijn bij het voltrekken van een bouwproject. Er zijn echter ook allerlei andere partijen betrokken in het bouwproces, zoals gemeenten, beleggers, ontwikkelaars en andere leveranciers. 

Zeker als het gaat om grote bouwprojecten hebben alle betrokken partijen veel belang bij een soepele samenwerking. Een bouwrecht advocaat kan ondersteunen bij het opstellen van overeenkomsten tussen de partijen. Het maken van goede afspraken voorkomt problemen in de toekomst. 

Mochten er onverhoopt toch problemen in de praktijk ontstaan dan kunnen wij, als advocatenkantoor met een specialisatie in bouwrecht, ook advies geven en ondersteunen bij het beslechten van geschillen of conflicten.

Wat is bouwrecht?

Het bouwrecht gaat over alle juridische onderwerpen die te maken hebben met het (ver)bouwen of onderhouden van bouwwerken in de ruime zin van het woord. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningen, maar ook bedrijfspanden en andere infrastructuur-voorzieningen, zoals wegen. De complexiteit van het rechtsgebied wordt vergroot doordat het zowel over publiekrecht als over privaatrecht gaat.

Het privaatrechtelijke bouwrecht gaat om afspraken tussen partijen die samen wat opbouwen, zoals opdrachtgever en aannemer of opdrachtgever en architect. Bij grote bouwprojecten moet echter ook samengewerkt worden met overheidsinstanties, zoals de gemeenten.
Hierbij is dus ook het publiekrecht relevant. Bij bouwprojecten is het belangrijk om de belangen van alle betrokken partijen goed te stroomlijnen. Dit gebeurt in eerste instantie door het vastleggen van afspraken in contracten. Een jurist bouwrecht of advocaat gespecialiseerd in bouwrecht kan hierbij helpen. Het beste is om bouwrecht advies al in te winnen vóór het starten met de bouw.
Door het maken van goede afspraken en heldere juridische vastlegging kunnen veel problemen voorkomen worden. Een bouwrecht jurist helpt u daarbij.

Wat doet een bouwrecht advocaat?

Als bouwrecht advocaat denken wij bij Heerebout mee over de toekomst. We kijken vooruit naar wat te doen bij vertraging en juist versnelling van de bouw, maar ook wat te doen als betalingen uitblijven of betrokken leveranciers niet presteren zoals gewenst.
We zorgen dat de afspraken vanaf het begin van het bouwproject helder zijn
vastgelegd. Een bouwrecht advocaat kan daarnaast ondersteunen wanneer deze afspraken gedurende het proces door één van de betrokken partijen niet wordt nagekomen of wordt overschreden. Als advocatenkantoor gespecialiseerd in bouwrecht kunnen we ondersteunen bij het voeren van gesprekken tussen partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien het conflict niet op die manier op te lossen blijkt, ondersteunen wij onze cliënten van begin tot eind bij de juridische procedure.

Hoeveel kost juridisch advies bij bouwrecht?

Hoeveel uren wij nodig hebben, hangt af van de complexiteit van uw vraag en de te behandelen
zaak. Vooraf maken we een realistische inschatting van het aantal uren die we ook tijdens de behandeling van uw vraag bekijken. Zo weet u ook financieel gezien waar u aan toe bent. Komt het in uw situatie tot een gerechtelijke procedure? Wanneer u aan het eind in gelijk wordt gesteld, kunt u de juridische kosten verhalen op de tegenpartij. 

heerebout-1
heerebout-2

Wat is de beste huurrecht advocaat voor jouw situatie?

Door onze jarenlange ervaring binnen het bouwrecht weten we dat ieder bouwproject
weer anders is. De complexiteit en betrokken partijen verschillen, net als de doelstellingen en tijdslijnen. Iedere partij heeft een eigen juridische positie. Dat vraagt
om maatwerk. Bij Heerebout kijken we naar de behoefte van onze cliënten. 

We denken oplossingsgericht en zoeken samen naar een oplossing die gunstig is voor u. Door onze samenwerking met vaktechnische experts en partijen in zowel de publieke als private sfeer, zijn we in staat om goed advies te geven binnen dit brede rechtsgebied.