Ondernemingsrecht Advocaat: Juridisch Advies voor Ondernemers

Ondernemers in Nederland krijgen vanaf het opstarten van de onderneming tot het beëindigen ervan te maken met het ondernemingsrecht. Al bij het opzetten van de onderneming is het belangrijk om onderbouwde keuzes te maken binnen het ondernemingsrecht. Het kiezen van een juiste rechtsvorm of het maken van heldere afspraken tussen meerdere ondernemers is essentieel om een goed bedrijf op te kunnen zetten. Het zorgt ervoor dat u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor gunstigere belastingregels, geen onnodige risico’s neemt en onduidelijkheden tussen betrokkenen voorkomt. Het inwinnen van gedegen juridisch advies is van enorme toegevoegde waarden. Heerebout werkt als sinds jaar en dag als ondernemingsrecht advocaat. Wij ondersteunen u graag bij al uw vragen binnen het ondernemersrecht.

Wat is ondernemingsrecht?

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei juridische zaken en regels. Bij het opstarten van de onderneming gaat het hierbij om het kiezen van een bepaalde rechtsvormen. Hierbij hangt het ervan af of u in uw eentje wilt ondernemen of met meerdere personen. Ook moet u rekening houden met eventuele persoonlijke aansprakelijkheid. Wilt u bij eventueel faillissement voorkomen dat er aanspraak wordt gemaakt op uw persoonlijke vermogen of durft u dit risico wel te nemen? Als specialist binnen het ondernemingsrecht kunnen wij u helpen hier onderbouwde keuzes in te maken.
Ook tijdens het aansturen van uw onderneming moeten voortdurend keuzes gemaakt worden met betrekking tot contracten, aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden, schadeclaims, geschillen met klanten, leveranciers of tussen ondernemers onderling, en ga zo maar door. De regels binnen het ondernemingsrecht zijn complex. Het is behoorlijk lastig om te overzien wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes en voorwaarden in een later stadium. Een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht kan passend juridisch advies geven toegespitst op uw situatie en wensen. Het liefst wint u juridisch advies over het ondernemingsrecht in van een advocaat die uw onderneming goed kent. En zorgt u ervoor dat u met hulp van een advocaat ondernemingsrecht zaken juridisch goed hebt geregeld. Zo bent u goed voorbereid in bijvoorbeeld situaties van een geschil of conflict. Door snel te schakelen bespaart u tijd en kosten.

Wat doet een ondernemingsrecht advocaat?​

In alle voorbeelden van geschillen en conflicten is goed onderbouwd advies van een advocaat bedrijfsrecht of ondernemingsrecht essentieel om zo snel mogelijk tot een gunstige oplossing te komen. Bij Heerebout zijn we gespecialiseerd in het meedenken met uw persoonlijke situatie of de situatie van meerdere ondernemers. We treden op als mediator, maar kunnen ook ondersteunen bij het opstellen van contracten en voorwaarden, en bij het procederen in de rechtbank als het zover komt. We gaan oplossingsgericht te werk en kijken naar wat het beste is voor de onderneming en de lange termijn.

Waarom een ondernemingsjurist inschakelen?

Veel problemen kunnen worden voorkomen door advies binnen het ondernemingsrecht vanaf een vroeg stadium in te winnen. Het vastleggen van afspraken tussen ondernemers in een overeenkomst voorkomt toekomstige conflicten over wie welke verantwoordelijkheden draagt en in hoeverre betrokkenen persoonlijk aansprakelijk zijn op financieel gebied. Het opstellen van heldere contracten met leveranciers en werknemers zorgt ervoor dat het duidelijk is welke rechten en plichten van toepassing zijn. Zo kunt u juridische stappen nemen wanneer iemand buiten zijn boekje gaat. Heldere algemene voorwaarden zorgen ervoor dat ook uw klanten weten waar ze aan toe zijn als ze uw product aanschaffen of uw dienst afnemen. Kortom, een advocaat ondernemingsrecht blijft gedurende de hele looptijd van uw onderneming relevant. Het loont de moeite om een advocaat doorlopend in te schakelen. Zo werkt u met een specialist ondernemingsrecht die uw bedrijf door en door kent, en daarbij verstand heeft van de wetten en regels die voor u van toepassing zijn. Gedegen ondernemingsrecht advies bespaart u tijd én moeite.

3
heerebout-2

Meest voorkomende geschillen en conflicten

Het ondernemingsrecht beslaat een groot gebied, waardoor u als ondernemer allerlei verschillende problemen kunt ervaren. De meest voorkomende geschillen en conflicten die wij als jurist in het ondernemingsrecht tegenkomen, zetten we voor u op een rij.

Geschillen en conflicten tussen ondernemers

Eén van de grootste struikelpunten waarover een geschil of conflict kan ontstaan is tussen meerdere ondernemers. Bijvoorbeeld omdat één iemand zich terug wil trekken uit het bedrijf, maar bij het opzetten een groot deel van het eigen vermogen in het bedrijf heeft gestopt. Of omdat jullie het niet eens worden over de verdeling van verantwoordelijkheden of de koers die het bedrijf richting de toekomst moet varen. U kunt deze problemen voorkomen door aan het begin gedegen juridisch advies in te winnen en afspraken goed vast te leggen. Toch kan het ook later tot een conflict komen,
door veranderingen binnen het bedrijf en de markt. Denk hierbij aan concurrentie of een onderneming in zwaar weer. Een derde partij die optreedt als mediator kan veel toegevoegde waarde hebben om dit soort zaken te bespreken. Dankzij onze jarenlange ervaring met het geven van ondernemingsrecht advies, kunnen we gesprekken tussen ondernemers begeleiden en jullie helpen om tot een constructieve oplossing voor het probleem te komen.

Geschillen met leveranciers of klanten

Andere veel voorkomende problemen binnen het ondernemingsrecht zijn problemen met leveranciers of klanten, bijvoorbeeld omdat leveranciers hun afspraken niet nakomen of omdat een klant niet wil betalen. Hierbij is bijvoorbeeld het opstellen van een schriftelijke ingebrekestelling relevant. Bij het uitblijven van betaling kunnen wij daarnaast ondersteunen bij vorderingsprocedures of zelfs een gerechtelijke procedure als het zover komt.

Omgaan met schadeclaims

Ons juridisch advies binnen het ondernemingsrecht gaat ook over aansprakelijkheids-en schadeclaims, bijvoorbeeld wanneer een klant of afnemer van mening is dat het geleverde product of de geleverde dienst niet voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Een partij kan u vragen om een schadevergoeding of zelfs een gerechtelijke procedure starten om een schadeclaim te laten vaststellen en te ontvangen. Een vervelende situatie waarbij de hulp van een specialist binnen het ondernemingsrecht veel toegevoegde waarde heeft. Wij kunnen deze zorgen uit handen nemen en u helpen de juiste juridische stappen te zetten om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Andere vormen van schadeclaims kunnen betrekking hebben op uw zorgplicht als werkgever voor een werknemer, die u misschien niet op de juiste manier bent nagekomen. Ook bestuurdersaansprakelijkheid is een onderwerp dat vaak naar voren komt. Hierbij kan er weer sprake zijn van een conflict tussen meerdere ondernemers en in hoeverre deze ondernemers persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden.

De beste ondernemingsrecht specialist voor uw situatie

Vanuit Heerebout werken we graag samen met ondernemers. Door onze ervaring en
vaktechnische kennis te combineren met kennis over uw onderneming kunnen we onze cliënten voorzien van het beste juridische advies binnen het ondernemingsrecht. Door samenwerking met een netwerk van deskundigen zijn we bovendien op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bent u op zoek naar een advocaat ondernemingsrecht? Of wilt u meer weten over onze ondersteuning? Of het nu gaat om zaken op het gebied van ondernemingsrecht in Amsterdam of elders, wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Contact us