Erfrecht Advocaat voor Juridisch Advies bij Erfenis Conflicten

De situatie rondom een erfenis kan erg verdrietig en vervelend zijn, vooral als er onenigheid ontstaat over de nalatenschap. Dit kan bijvoorbeeld omdat er plotseling uit onverwachte hoek een claim op de erfenis wordt gelegd, doordat er discussies ontstaan over de correcte verdeling van de erfenis of doordat u wordt geconfronteerd met schulden van de overledene. De complexiteit wordt vergroot doordat zowel het testament als de wettelijke regels gevolgd moeten worden. Bovendien kunnen familierelaties ingewikkeld zijn en ervoor zorgen dat er veel emoties komen kijken bij het proces van verdeling en verwerking. Kortom, allerlei factoren spelen een rol en kunnen de verdeling van een erfenis complex maken.
Een erfrecht advocaat kan u als objectieve partij bijstaan in deze situatie. Het is belangrijk dat u weet wat uw mogelijkheden zijn op juridisch gebied. Bij Heerebout werken advocaten gespecialiseerd in familie en erfrecht. Als erfrechtspecialist ondersteunen we u graag bij het voorkomen of oplossen van problemen rondom een erfenis. Zo kunnen we u helpen om een testament op te stellen, maar ondersteunen we ook in de zakelijke afhandeling van een nalatenschap na een overlijden.

Wat doen wij als erfrecht advocaten?

Advocaten van Heerebout zijn gespecialiseerd in familie en erfrecht. We ondersteunen zowel in situaties waar er wél sprake is van een testament als situaties waarin het testament ontbreekt. Wij kennen de wetten en regels rondom het erfrecht, werken samen met andere professionals en zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we u voorzien van objectief juridisch advies rondom de erfenis en de stappen die u kunt nemen om de nalatenschap netjes af te wikkelen.
Daarnaast helpen wij onze cliënten met alle conflicten die kunnen ontstaan rondom een erfenis. Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

• Juridische ondersteuning en advies over hoe een nalatenschap af te wikkelen
• Ondersteunen bij onderzoek naar erfgenamen
• Advisering en ondersteuning bij procederen, bijvoorbeeld om een testament
nietig te laten verklaren
• Advisering en ondersteuning rondom het wel of niet accepteren van een erfenis
bijvoorbeeld wanneer de overledene schulden heeft nagelaten
• Optreden als mediator wanneer er sprake is van conflicten tussen erfgenamen

Hoeveel kost juridisch advies bij erfrecht?

Hoeveel uren wij nodig hebben, hangt af van de complexiteit van uw vraag en de te behandelen zaak.
Vooraf maken we een realistische inschatting van het aantal uren, iets dat we ook tijdens de behandeling van uw vraag bekijken. Zo weet u ook financieel gezien waar u aan toe bent.

Maakt u zich zorgen om de kosten voor een erfrecht advocaat? In dat geval is het handig om te bekijken of uw rechtsbijstandverzekering eventueel de erfrecht advocaat kosten dekt. Wanneer u te weinig verdient en ook weinig vermogen heeft, is het daarnaast mogelijk om een pro deo advocaat in te schakelen. In dat geval betaalt de overheid een deel van de kosten en levert u zelf een eigen bijdrage, gekoppeld aan de hoogte van uw inkomen. Komt het in uw situatie tot een gerechtelijke procedure? 

Wanneer u aan het eind in gelijk wordt gesteld, kunt u de juridische kosten verhalen op de tegenpartij.

img-8
heerebout-2

Meest voorkomende erfenis conflicten in families

Bij het afwikkelen van een nalatenschap gaat het om vermogen én om familieverhoudingen. De situatie rondom een overlijden is vaak beladen en emotioneel.
In sommige situaties worden de familieverhoudingen opnieuw onder de loep genomen of komt oud zeer bovendrijven. Hierdoor kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan.
Heeft u een conflict rondom een erfenis of twijfelt u of de erfenis correct wordt afgehandeld? Dan heeft het toegevoegde waarde om een erfrecht advocaat in te schakelen. We nemen u mee in een aantal situaties waarin het verstandig kan zijn om een erfrecht specialist in te schakelen.

Uw recht op erfenis behalen

In een testament wordt een executeur aangewezen. Vaak is dit één van de kinderen van de overledene. Er wordt vanuit gegaan dat de executeur de wensen uit het testament op eerlijke en juiste wijze uitvoert. Toch kunnen er twijfels ontstaan over de uitvoer van het testament. Wellicht houden de andere erfgenamen zich niet aan de regels en nemen zijn spullen mee uit het ouderlijk huis zonder toestemming. Of wellicht heeft de overledene u mondelinge toezegging gedaan over vermogen dat niet in het testament is opgenomen of bepaalde vermogensbestanddelen waarover niets is vastgelegd. Een erfrecht advocaat kan u adviseren en helpen alsnog een gelijk deel van de erfenis te verkrijgen. Bijvoorbeeld door een taxateur in te schakelen die kijkt naar de waarde van het huis en de inboedel.

Geen testament of het nietig verklaren daarvan

Bij het ontbreken van een testament wordt het verdelen van het vermogen en persoonlijke bezittingen een stuk ingewikkelder. Het is namelijk niet meer te achterhalen wat de wens van de overledene is geweest met betrekking tot wie welke spullen en welk deel van het vermogen ontvangt. In de wet zijn er voor dergelijke situaties regels opgesteld. Een erfrecht specialist kan helpen de regels uit te leggen en te koppelen aan uw situatie. Zo weet u dat de verdeling van het vermogen, inboedel en persoonlijke bezittingen op een eerlijke manier en volgens de wet verloopt.

Een testament is in principe het eerste uitgangspunt bij het verdelen van een nalatenschap. Toch zijn er situaties waarin een testament nietig verklaard kan worden. Als er gegronde redenen zijn, kan een rechter bepalen dat de overledene ten tijde van het opstellen van het testament niet in staat was zijn laatste wil te bepalen. Heerebout kan, door de ervaring die wij hebben opgedaan in dergelijke situaties, goed adviseren over het nietig verklaren van een testament. Samen met u kunnen we een inschatting maken in hoeverre er gegronde redenen zijn en of het zin heeft het proces bij een rechter in gang te zetten.

Erfenis van schulden

Hoewel u natuurlijk hoopt dat de verdeling van een nalatenschap zo soepel mogelijk verloopt, kunt u na een overlijden voor verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld doordat bij de verdeling van het nalatenschap blijkt dat de overledene schulden had. In dit soort situaties is het handig om een advocaat gespecialiseerd in erfrecht in te schakelen. U kunt er namelijk voor kiezen om een erfenis te verwerpen. U kunt dan geen aanspraak meer maken op de inboedel, het vermogen of de persoonlijke bezittingen, maar neemt daarentegen ook de schulden niet over. Vanuit Heerebout kunnen we u adviseren omtrent het accepteren dan wel verwerpen van de erfenis en eventueel bijbehorende schulden.

Nalatenschap

Het inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in erfrecht van Heerebout is een goede keuze wanneer u te maken krijgt met het verdelen van een nalatenschap. Situaties rondom een erfenis worden al snel complex, zelfs als er wél een testament aanwezig is. Een advocaat die de regels binnen het erfrecht goed kent, maakt u wegwijs in de verschillende mogelijkheden binnen de afwikkeling van een nalatenschap. Een goede advocaat erfrecht kan bovendien adviseren over keuzes en optreden als mediator tussen de erfgenamen.

Neem contact op voor gespecialiseerd advies in het erfrecht

 

Heerebout heeft een team aan advocaten gespecialiseerd in erfrecht, en de complexe familie- en zakelijke situaties die hierbij komen kijken. Door onze oplossingsgerichte manier van denken geven we u op transparante wijze advies in de mogelijkheden die u heeft binnen het afwikkelen van de erfenis. We kijken samen met u naar uw situatie en baseren ons advies op onze kennis van erfrecht en uw persoonlijke wensen.
Bent u op zoek naar een erfrecht advocaat? Of wilt u meer weten over onze ondersteuning? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Contact us