Familierecht Advocaat voor Advies bij Geschillen en Alimentaties

Het personen- en familierecht heeft te maken met alle juridische wetten en regels rondom stellen en gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wijziging van de huwelijkse voorwaarden, naamswijzigingen van de achternaam, adoptie en erkenning van vaderschap. Een familierecht advocaat wordt vaak ingeschakeld bij situaties waarin er geschillen ontstaan. Als u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, kunnen er discussies ontstaan over boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap en andere afspraken. Alle betrokken, zowel de ex-partners als eventuele kinderen, hebben er baat bij dat er goede afspraken worden gemaakt en jullie op goede voet uit elkaar gaan. Als advocaat familierecht kan Heerebout ondersteunen bij deze situaties: door het geven van juridisch advies en het optreden als mediator bij conflicten en geschillen. Wij specialiseren ons met name in het regelen van scheidingen en het maken van afspraken over alimentatie als er kinderen in het spel zijn. Het inwinnen van juridisch advies door een advocaat gespecialiseerd in het familierecht helpt u verder. Wilt u meer weten over onze ondersteuning binnen familierecht? In dit artikel vertellen we u er meer over.

Wat doen wij als familierecht advocaten? ​

Heerebout is gespecialiseerd in familierecht. We helpen bij het opstellen van overeenkomsten: van samenlevingscontracten tot een ouderschapsplan in het geval van een echtscheiding. We ondersteunen bij conflicten en geschillen rondom echtscheidingen, het maken van afspraken over ouderschap en alimentatie en andere onderwerpen binnen het familierecht. We kunnen optreden als mediator en bemiddelaar in gesprekken tussen (ex-)partners. Ook helpen we u bij de naleving van gemaakte afspraken. Is er sprake van nalatigheid van uw (ex-)partner? Wij helpen u het gesprek aan te gaan en indien nodig bij het voeren van een procedure bij de rechtbank.

Hoe kies je de beste familierecht advocaten?

De beste familierecht advocaat heeft een goede en uitgebreide kennis van het personen- en familierecht. Bovendien kijkt een advocaat goed naar uw persoonlijke situatie en denkt met u mee over veel voorkomende situaties in de toekomst. Zo kunt u nu goede afspraken maken, deze netjes vastleggen en ervoor zorgen dat alle betrokken partijen zich aan de afspraken houden. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met vragen zoals:

• Heb ik recht op kinder- en partneralimentatie en zo ja, hoeveel dan?

• Mijn ex woont samen met een nieuwe partner. Heeft dit invloed op de alimentatie?

• Mijn ex is nalatig met het betalen van partner- of kinderalimentatie. Wat kan ik hiertegen doen?

• Kan ik de erkenning van een kind ongedaan maken?

• Kan ik ouderlijk gezag aanvragen? Hoe en in welke situaties?

• Kan ik mijn voor- of achternaam wijzigen?

• Hoe stel ik een goed convenant op tijdens een echtscheiding?

• Hoe stel ik een goed ouderschapsplan op?

• Wat betekent mijn scheiding voor mijn pensioen?

Hoeveel kost juridisch advies bij familierecht?

Hoeveel uren wij nodig hebben, hangt af van de complexiteit van uw vraag en de te
behandelen zaak. Vooraf maken we een realistische inschatting van het aantal uren.
We bekijken dit aantal ook tijdens de behandeling van uw vraag en passen het aan als
dat nodig is. Zo weet u ook financieel gezien waar u aan toe bent. Komt het in uw
situatie tot een gerechtelijke procedure? Wanneer u aan het eind in gelijk wordt gesteld,
kunt u de juridische kosten verhalen op de tegenpartij.

img-10
heerebout-2

Wat valt er allemaal onder het familierecht?

U krijgt met het personen- en familierecht te maken op het moment dat u problemen heeft in uw privé-situatie, met name in de gezinssfeer. Het erfrecht is hieraan verwant.

Huwelijk en echtscheiding

Het beëindigen van een huwelijk is vaak een lastige keuze. Bovendien komt er van alles kijken bij het regelen van een echtscheiding. De inboedel en andere financiële middelen moeten eerlijk verdeeld worden. Als er kinderen in het spel zijn, wilt u als ouder ook voor hen goede afspraken maken. Allerlei zaken die u goed wil regelen, maar die op het moment van echtscheiding als een enorme berg met werk kunnen aanvoelen. Bij Heerebout vindt u de beste advocaat familierecht om u goed te ondersteunen tijdens een echtscheiding. We helpen u bij het voeren van gesprekken om tot goede afspraken te komen voor alle betrokken partijen, en we helpen bij het regelen van al het papierwerk.

Ouderschap en verantwoordelijkheid

Wanneer partners met kinderen uit elkaar gaan, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan wordt uitgelegd hoe in het vervolg voor de kinderen gezorgd gaat worden. Dit gaat over zorgverdeling in de zin van tijd. Het moet dus duidelijk zijn hoeveel tijd iedere ouder besteedt aan het kind. Ook moeten afspraken gemaakt worden over het gezag en de hoofdverblijfplaats van de kinderen. Tot slot moet ook gekeken worden naar de verdeling van kosten. Hoewel beide ouders een onderhoudsplicht hebben, hangt een financiële verdeling van kosten ook af van de draagkracht die iedere ouder heeft. Een goede advocaat familierecht zoals een familieadvocaat van Heerebout kan u helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan. Op basis van uw situatie kijken wij objectief naar een eerlijke verdeling van zorg en financiële verantwoordelijkheid. Wij denken met u mee én kunnen u ondersteunen in het voeren van gesprekken met u ex-partner. Zo weet u zeker dat er omwille van de kinderen goede afspraken worden gemaakt.

Kinderalimentatie

In een ouderschapsplan staan ook de afspraken over financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen. Beide ouders hebben een onderhoudsplicht voor de kinderen. In de praktijk zien we dat kinderen na een scheiding voornamelijk bij één ouder wonen, oftewel de verzorgende ouder. Deze ouder draagt dus ook meer kosten voor de kinderen. De niet-verzorgende ouder heeft echter ook een verplichting om een financiële bijdrage te leveren. De kinderalimentatie is het bedrag dat de niet-verzorgende ouder betaald voor het onderhoud van een kind of meerdere kinderen.

In principe valt onder de kinderalimentatie alle kosten voor het kind. Denk hierbij aan eten en drinken, maar ook kosten voor kinderopvang, zwemles, schoolspullen en andere hobby’s. De alimentatieplicht duurt tot het kind 21 jaar is. U en uw ex-partner mogen zelf afspraken maken over de kinderalimentatie. Het is niet verplicht, maar wel verstandig om deze afspraken officieel te laten vastleggen en bekrachtigen door een rechter. Een advocaat familierecht van Heerebout kan u hierbij helpen. Komen jullie als ex-partners er samen niet uit? Ook dan is het verstandig een ervaren specialist in het familierecht in te schakelen. Dankzij onze ervaring kunnen we u helpen bij het maken van een goede inschatting over de hoogte van de kinderalimentatie. Wij kijken hierbij als familieadvocaat naar de behoefte van een kind, het inkomen, de draagkracht van beide ouders en de omgangsregeling die jullie hebben getroffen. Kiezen voor de beste advocaat voor zowel moeders als vaders is daarom een logische keuze, onder meer in het belang van het kind.

Partneralimentatie

Naast de kinderalimentatie kunnen ook afspraken gemaakt worden over partneralimentatie. Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u ook na een echtscheiding wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt gekeken naar de financiële draagkracht van de ex-partner die om de alimentatie vraagt. Een rechter kijkt bij het verzoek naar het inkomen van de andere partner, maar ook naar de situatie en de redelijkheid van een verzoek. Partneralimentatie hoeft niet via de rechter geregeld te worden. Ook in onderling overleg kunt u afspraken maken over deze alimentatie. Een goede familierecht advocaat van Heerebout helpt u bij het maken van afspraken over partneralimentatie. Bovendien bekijken we hoe lang deze alimentatie betaald zou moeten worden én kunnen we u helpen om deze afspraken door een rechter te laten bekrachtigen.

Nalatigheid en betalingsproblemen

Als u en uw ex-partner op goede voet met elkaar staan, kunt u in het geval van een echtscheiding onderling veel zaken goed regelen. In de praktijk zien we dat bij een echtscheiding de emoties hoog kunnen oplopen. Bovendien heeft niemand een glazen bol om in de toekomst te kijken. Regelingen die op dit moment redelijk lijken, kunnen in de toekomst problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat één van beide ex-partners afspraken rondom kinder- en partneralimentatie niet nakomt. Het is zeker aan te raden om een advocaat in het personen- en familierecht in te schakelen om de afspraken ook juridisch goed vast te leggen én eventueel te laten bekrachtigen bij een rechter. Betalingsproblemen in de toekomst kunnen niet altijd voorkomen worden, maar een goede vastlegging zorgt ervoor dat u grond heeft om bij nalatigheid naar de rechter te stappen. Zit u op dit moment in de situatie dat uw ex-partner weigert te betalen of afspraken uit bijvoorbeeld het ouderschapsplan niet nakomt? Heerebout advocaten denkt graag met u mee over de juridische mogelijkheden. We treden als mediator op en helpen u het gesprek met uw ex-partner aan te gaan. Komen jullie er onderling niet uit? Dan kunnen we u ook ondersteunen in een procedure bij de rechtbank.

Andere familiegeschillen en conflicten

Een advocaat personen- en familierecht wordt vaak ingeschakeld bij situaties rondom een echtscheiding. Vanuit Heerebout ondersteunen bij het maken van goede afspraken rondom ouderschap en alimentatie. Er zijn echter ook andere onderwerpen waarbij het verstandig is om een familierecht advocaat in te schakelen. Denk hierbij over discussies en problemen rondom: 

• Het treffen van een zorgregeling en omgangsregeling rondom kinderen
• Het regelen van de verdeling van een pensioen, in het bijzonder partnerpensioen
• Het erkennen of ontkennen van vaderschap
• Het plaatsen onder curatele, bewind en mentorschap
• Uithuisplaatsingen

Wilt u meer weten over één van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee. Ook als u vragen heeft over het inschakelen van een pro deo advocaat familierecht of een pro deo advocaat op het gebied van echtscheiding, kunt u bij ons terecht.

Neem contact op voor gespecialiseerd advies in het familierecht​

Door onze jarenlange ervaring binnen het familierecht weten we dat bij situaties die
raken aan het familierecht de emoties hoog kunnen oplopen. Het maken van goede
afspraken is daarom van groot belang. Bij Heerebout kijken we goed naar de behoefte van onze cliënten. We denken oplossingsgericht en zoeken samen naar een oplossing die gunstig is voor u. Door onze samenwerking met vaktechnische experts en partijen in zowel de publieke als private sfeer, zijn we in staat om goed advies te geven binnen dit brede rechtsgebied.

Bent u op zoek naar de beste advocaat op het gebied van familierecht? Of wilt u meer weten over onze ondersteuning en uw vraag met ons bespreken? Voor het inschakelen van een topadvocaat familierecht bent u bij ons aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek of stel uw vraag via de mail.