Arbeidsrecht Advocaat voor Advies Bij Ontslag en Arbeidsgeschillen

De meeste mensen werken in de loop van hun carrière voor één of meerdere werkgevers. Soms kunnen er geschillen of zelfs conflicten ontstaan tussen de werknemer en de werkgever. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de arbeidsvoorwaarden of met de manier waarop een onderneming wordt aangestuurd.  In andere gevallen zijn er financiële redenen waardoor u het bedrijf moet verlaten.

 
Allemaal vervelende situaties waarbij het belangrijk is dat u goed weet waar u staat op juridisch gebied. Bevindt u zich in een conflict met uw werkgever of wordt u ontslagen?

Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen inzicht te krijgen in uw rechten en plichten, én kan u ondersteunen bij de onderhandelingen met de werkgever. Heeft u direct juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat nodig? Neem dan contact op om uw situatie te bespreken.

img-1

Wie kunnen wij helpen bij arbeidsconflicten?

Vanuit Heerebout ondersteunen wij zowel werkgevers als werknemers die in een arbeidsconflict of geschil terecht zijn gekomen. We zoeken naar een goede oplossing voor alle partijen. Situaties waarbij onze hulp wordt ingeroepen zijn bijvoorbeeld:
• Bemiddelen over overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomst of de
vaststellingsovereenkomst in geval van ontslag of beëindiging van het
dienstverband
• Bemiddelen tussen werkgever en werknemer over de arbeidsvoorwaarden
• Werknemers die een ongeluk hebben gehad op de werkvloer omdat de
arbeidsomstandigheden niet adequaat waren
• Bemiddelen tussen werkgever en werknemer omtrent (langdurig) ziekteverzuim

Wat doen wij als ontslag- en arbeidsadvocaten?

Als advocatenkantoor met specialisatie in het arbeidsrecht bieden wij ondersteuning bij belangrijke thema’s waarover in de praktijk frictie kan ontstaan tussen werkgever en werknemer.

• Juridisch advies over rechten en plichten van werkgevers en werknemers in uiteenlopende situaties,

• Opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten,

• Opstellen en controleren van vaststellingsovereenkomst,

• Hulp en bemiddeling bij contractopzegging of ontslag, omtrent wetten en regels over beëindiging van het dienstverband,

• Hulp en bemiddeling bij (langdurig) ziekteverzuim,

• Bemiddeling bij arbeidsconflicten en geschillen,

• Bijstaan van werknemers in het voeren van een procedure tegen hun werkgever indien deze tekortschiet in zijn verplichtingen.

Hoeveel kost juridisch advies bij arbeidsrecht?

De kosten voor een arbeidsrecht advocaat hangen af van de complexiteit van uw vraag
en de te behandelen zaak.
Vooraf maken we een realistische inschatting van het aantal uren die
we ook tijdens de behandeling van uw vraag bekijken. Zo weet u ook financieel gezien
waar u aan toe bent.
In geval van uitdiensttreding mag u als werknemer de juridische kosten voor het laten
controleren van de vaststellingsovereenkomst verhalen op de werkgever. Dit kunt u in de overeenkomst laten opnemen. Komt het zover dat u procedeert? Wanneer u in het gelijk wordt gesteld door de rechtbank, mag u de kosten daarna verhalen op de tegenpartij.

heerebout-1
heerebout-2

Belangrijkste onderwerpen binnen het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over een breed scala aan onderwerpen. Soms is er sprake van onenigheid tussen werknemer en werkgever, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
Het kan ook gaan om juridische vragen of discussiepunten over de arbeidsovereenkomst, ontslag of (langdurig) ziekteverzuim. In deze situaties is het voor zowel werkgever als werknemers handig om juridisch advies omtrent arbeidsrecht in te winnen. Heerebout advocaten biedt ondersteuning bij:

Arbeidsconflicten en geschillen

Arbeidsconflicten en geschillen creëren een vervelende situatie tussen alle betrokken partijen. Onenigheid tussen twee ondernemers binnen hetzelfde bedrijf kan de stabiliteit en groei van een onderneming in gevaar brengen. En ook bij een langdurige discussie tussen werkgever en werknemer kunnen de gemoederen hoog op lopen. Dit maakt het lastig om tot een constructieve oplossing te komen. Bovendien zijn de juridische wetten en regels rondom het arbeidsrecht complex. Zeker als u midden in een arbeidsconflict zit, weet u niet altijd aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen door inzicht te geven in de rechten en plichten in uw positie. Wij helpen bij het doorgronden van uw situatie en zoeken uit welke wetten en regels van toepassing zijn. Op die manier weet u precies waar u staat. Bij een arbeidsconflict wilt u precies weten welke mogelijkheden u heeft om een vervelende situatie toch tot een gunstig einde te brengen. Daar ondersteunen wij u graag bij. Dankzij onze jarenlange ervaring met arbeidsconflicten kunnen wij ook optreden als mediator. We begeleiden uw gesprekken met de tegenpartij en helpen u op te komen voor uw belangen.

Arbeidsovereenkomsten en voorwaarden

De arbeidsovereenkomst en bijbehorende voorwaarden vormen de basis voor de uitvoering van uw werkzaamheden bij een organisatie. Een correcte en volledige arbeidsovereenkomst is van groot belang. Heerebout kan helpen op het moment dat u voor of na het tekenen van de arbeidsovereenkomst vragen heeft over de voorwaarden, zoals salaris, vakantiedagen, pensioenopbouw of een concurrentiebeding. We ondersteunen zowel werkgevers als werknemers bij het opstellen van een kloppende arbeidsovereenkomst, maar ook bij het wijzigen of aanvechten van voorwaarden die in de arbeidsovereenkomst worden genoemd. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met het concurrentiebeding dat in het contract omschreven staat? We denken graag met u mee over uw onderhandelingspositie en de mogelijkheden die u heeft binnen de kaders van de wet.

Arbeidsomstandigheden

In Nederland bestaan strenge regels voor werkgevers om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers. Van welke regels sprake is, is afhankelijk van het type beroep en werkzaamheden. Arbeidsomstandigheden hebben betrekking op allerlei verschillende thema’s. Werkt u bijvoorbeeld in een productiefaciliteit? Dan zijn de regels met betrekking tot geschikte werkkleding en apparatuur belangrijk voor uw specifieke functie. Ook bij een kantoorbaan moet uw werkgever zorgen voor een ergonomisch verantwoorde werkomgeving, door bijvoorbeeld fatsoenlijke bureaustoelen en bureaus neer te zetten. Meer in het algemeen geldt dat u als medewerker overal recht heeft op pauze. Heeft u twijfels over de arbeidsomstandigheden en wilt u hierover advies inwinnen of in gesprek gaan met uw werkgever? Dan is het handig om een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht in te schakelen. Wij kunnen u adviseren over uw juridische positie, u helpen in het gesprek met uw werkgever en eventueel helpen om te procederen tegen de werkgever indien er geen aanpassingen aan de werkomstandigheden worden gedaan.

Contractopzegging en ontslag

Ook bij ontslag is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Als specialist in arbeidsrecht zijn regels en wetten omtrent ontslag belangrijk. Contractopzegging en ontslag is voor veel mensen een ervaring die impact heeft op het leven. Het is daarom des te belangrijker dat een opzegging of ontslag op een nette manier wordt afgehandeld en dat u als medewerker ontvangt waar u recht op heeft. Bij Heerebout kunt u aanspraak maken op een ontslagadvocaat die meekijkt met uw ontslagregeling. We controleren bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst. We zorgen ervoor dat de voorwaarden zo gunstig mogelijk voor u neergezet worden, zodat u na het huidige dienstverband zonder problemen bij een nieuwe werkgever kunt solliciteren of de WW aan kunt vragen. Gaat de opzegging of het ontslag gepaard met een arbeidsconflict? Dan is het lastig om objectief naar de situatie te kijken. Wij treden vaak op als mediator en bemiddelen in de gesprekken tussen werkgever en werknemer. Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan kunnen we u helpen om een proces aan te spannen.

Ziekteverlof en verzuim

Bij een situatie van ziekteverzuim is een werknemer niet in staat de werkzaamheden uit te voeren voor een bepaalde periode. Er zijn allerlei thema’s waarover vragen kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid voor salarisbetaling en andere vergoedingen en het verdere verloop van het dienstverband. Een werkgever heeft bepaalde verplichtingen in een situatie van ziekteverzuim, zoals het verstrekken van begeleiding en het maken van een plan voor re-integratie. Een arbeidsrecht advocaat van Heerebout helpt voorkomen dat de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt. Daarnaast bemiddelen wij als arbeidsrecht advocatenkantoor ook tussen werkgever en werknemer. Zo helpen we om een oplossing te vinden die past binnen de kaders van de wet en voor alle partijen passend is. Indien nodig ondersteunen we werknemers bij een gerechtelijke procedure, als duidelijk is dat de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt of hierin tekortschiet.

Neem contact op voor gespecialiseerd advies in het arbeidsrecht

Heerebout is specialist in het arbeidsrecht en helpt u aan de beste arbeidsrecht
advocaat voor uw situatie. Door onze oplossingsgerichte manier van denken geven we
u op transparante wijze advies in de mogelijkheden die u heeft in uw positie en situatie.
Of het nu gaat om ziekteverzuim, de arbeidsovereenkomst of een arbeidsconflict,
samen zoeken we naar een constructieve oplossing gebaseerd op uw behoeften en
onze kennis van de wet.
Bent u op zoek naar een arbeidsadvocaat? Of wilt u meer weten over onze
ondersteuning? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.