Huurrecht Advocaat voor Juridisch Advies bij Verhuurzaken

Een huurrecht advocaat kan u helpen bij het opstellen of controleren van een huurcontract, maar ook ondersteunen als er een meningsverschil of conflict ontstaat met de huurder of verhuurder. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander hoe de angel uit een conflict te halen, waardoor er een constructief gesprek kan worden gevoerd. Oplossingsgericht denken is onze specialiteit. We kijken graag met u mee over hoe we uw wensen binnen de kaders van de wet kunnen verwezenlijken. Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van een huurcontract óf het oplossen van een conflict met de huurder of verhuurder? Neem dan direct contact met ons op om uw vraag te bespreken. Wilt u meer weten over ons juridisch advies binnen het huurrecht?
In dit artikel leest u meer over wat wij als advocaten binnen het huurrecht voor u kunnen betekenen.

Wat is huurrecht?​

Huurrecht is het gedeelte van de wet dat gaat over alle regels op het gebied van huur. Vaak gaat het hierbij om het verhuren of huren van een woonruimte, datgene waar veel advocaten binnen het huurrecht zich in specialiseren, maar het kan ook gaan om voorwerpen, zoals een auto of fiets. Bij het huren van een woonruimte of ander voorwerp worden de regels omtrent de huur vastgelegd in een huurovereenkomst die zowel door verhuurder als huurder wordt ondertekend. De afspraken in deze overeenkomst zijn bindend. Het is daarom voor beide partijen van groot belang dat deze overeenkomst correct en volledig wordt opgesteld. Een advocaat gespecialiseerd in het huurrecht kan ondersteunen bij deze overeenkomst. Daarnaast wordt een advocaat of jurist huurrecht vaak ingeschakeld als er sprake is van een conflict tussen verhuurder en huurder. Een advocaat ondersteunt zowel huurders als verhuurders bij het oplossen van een conflict en het vinden van een gunstige uitkomst.

Meest voorkomende verhuurzaken en geschillen​

Er zijn veel redenen waardoor er een geschil kan ontstaan tussen huurder en verhuurder. Een veel voorkomende oorzaak is een betaalachterstand die bij de huurder gevorderd moet worden en zelfs kan leiden tot huisuitzetting. Procedures hebben vaak betrekking op deze huurachterstand. Een advocaat kan ondersteunen bij het incasseren van de achterstallige huur en ook bij eventuele uitzetting van de huurder uit het huis of het bedrijfspand. Een uitzettingsprocedure kan ook nodig zijn bij de verhuur van een bedrijfspand dat niet voor het bestemde doel gebruikt wordt of het ontbinden van een huurcontract wegens ‘dringend eigen gebruik’. Een advocaat huurrecht kan u helpen om het gesprek aan te gaan met de huurder en eventueel juridische stappen te nemen. Een huurder kan er ook voor kiezen om een woonrecht advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer er ernstige gebreken zijn aan de huurwoning en de verhuurder weigert deze zaken te repareren. Via een gerechtelijke procedure kan de verhuurder hier alsnog toe gedwongen worden of kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. Ook als u het niet eens bent met een huurverhoging, kan het verstandig zijn om een advocaat gespecialiseerd in huurrecht in te schakelen. Wij kunnen u advies geven in hoeverre de huurverhoging toegestaan is volgens de wet. Tot slot kan de advocaat u ondersteunen bij het verkrijgen van een schadeloosstelling of schadevergoeding. Het komt voor dat het bestemmingsplan van de gemeente voor een bepaald woon- of bedrijfsgebied wijzigt en u hierdoor uw woning of bedrijfspand moet verlaten. Bent u het niet eens met de hoogte van de schadevergoeding? Wij kunnen u hierover adviseren en helpen om een gunstigere regeling te krijgen, eventueel zelfs via een gerechtelijke procedure.

Wat doet een huurrecht advocaat?​

De afspraken waar zowel een huurder als verhuurder zich aan moeten houden staan in het huurcontract. Vindt u als huurder óf verhuurder dat de andere partij zich niet aan de afspraken houdt? Dan is de meest wenselijke stap om het gesprek aan te gaan en onderling tot een oplossing te komen. Wanneer de relatie stroef loopt of u het om een andere reden lastig vindt het gesprek aan te gaan, kan een advocaat huurrecht optreden als mediator en helpen om tot een constructieve oplossing te komen. Dankzij onze oplossingsgerichte aanpak kunnen wij u helpen de angel uit het conflict te halen. Komt u er in een gesprek niet uit? Dan kunnen wij u voorzien van juridisch advies binnen het huurrecht. Bij het optreden als advocaat huurrecht houden we de belangen van onze cliënten voor ogen. Door onze ervaring en samenwerking met een netwerk van deskundigen kunnen wij u adviseren over de beste stappen in uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen is dat onderhandelen met de tegenpartij en in andere gevallen betekent dat overgaan tot procederen. We staan u van de start tot de afronding bij tijdens de gerechtelijke procedure. Hierbij houden we de wensen van onze cliënten voor ogen en gaan we strategisch om met de rechten en plichten van huurders en verhuurders. Zo komen we tot een zo gunstig mogelijke oplossing binnen de kaders van de wet.

Hoeveel kost juridisch advies bij huurrecht?

Hoeveel uren wij nodig hebben, hangt af van de complexiteit van uw vraag en de te behandelen zaak. Vooraf maken we een realistische inschatting van het aantal uren die we ook tijdens de behandeling van uw vraag bekijken. Zo weet u ook financieel gezien waar u aan toe bent. Komt het in uw situatie tot een gerechtelijke procedure? Wanneer u aan het eind in gelijk wordt gesteld, kunt u de juridische kosten verhalen op de tegenpartij.

Wat is de beste huurrecht advocaat voor jouw situatie?

Heerebout heeft een team aan gespecialiseerde advocaten die een breed scala aan
zaken binnen het huurrecht behandelen. Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het
huurrecht ondersteunen we zowel zakelijke- als particuliere huurders en verhuurders.
We denken zo breed mogelijk, omdat huurconflicten soms ook andere rechtsgebieden buiten het huurrecht kunnen beslaan. Wij zijn er sterk in om te kijken naar uw persoonlijke situatie en wat u daarin nodig heeft.