Wanneer en Hoe is een Geldvordering Opeisbaar?

Het uitblijven van een betaling kan leiden tot vervelende situaties. Wellicht heeft u recht op geld, omdat u een product of dienst heeft geleverd. Of misschien zijn er andere notariële aktes, zoals een testament of alimentatie overeenkomst, die bepalen dat u een bepaald bedrag vanuit een erfenis of van uw ex-partner zou moeten krijgen. Wil degene die u geld schuldig is niets betalen, ondanks betalingsherinneringen? Dan krijgt u te maken met een geldvordering. Een incasso advocaat kan u helpen bij het terugvorderen van het geld waar u recht op heeft. We helpen u de juiste juridische route te bewandelen. We weten precies wanneer sprake is van de opeisbaarheid van een vordering, wanneer u het geld kunt opeisen en wanneer een eventuele verjaringstermijn verstrijkt. Bovendien kunnen we u in het uiterste geval ondersteunen bij het verstrekken van een dagvaarding of het starten van een gerechtelijke procedure. In dit artikel leggen we u uit wat een geldvordering is en wat u kunt doen als iemand u geld schuldig is.

Wat is een geldvordering?

Een geldvordering is in het kort het recht van iemand om geld te krijgen van iemand anders. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Aan een geldvordering kan een koopovereenkomst, lening of schadevergoeding ten grondslag liggen. Een voorbeeld hiervan is een hypotheek. Door de overeenkomst met de bank, heeft de bank het recht op een betaling voor de lening. Deze betaling kan ook gevorderd worden.
Ook binnen bijvoorbeeld het erfrecht kan er sprake zijn van een geldvordering, omdat een erfgenaam recht heeft op zijn of haar erfdeel en hierop aanspraak kan maken. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld afspraken over alimentatie die tijdens een echtscheiding zijn gemaakt. Indien de ex-partner nalatig is bij de betaling kan de ander dit geld vorderen. Belangrijk is dat een vordering ook kan verjaren en dat er dus op tijd aanspraak moet worden gemaakt op het geld waar u recht op heeft.

Wanneer is een vordering opeisbaar?

De vraag “wanneer is een vordering opeisbaar”, draait erom wanneer u als leverancier
van een product, dienst of lening een betaling mag opeisen die tot dan toe uitblijft.
Wanneer een vordering opeisbaar wordt, hangt af van de afspraken die rondom de
terugbetaling van een bedrag zijn gemaakt. Een voorbeeld: stel dat u een lening heeft
afgesloten van €5.000 die u volgens de overeenkomst in vijf maanden terugbetaalt,
oftewel vijf maal €1.000 per maand. Zolang de termijnen en eventuele rente netjes
iedere maand worden betaald, mag de schuldeiser niet zomaar het hele bedrag
tussentijds vorderen. Blijft de betaling één maand lang uit, dan mag de schuldeiser het
bedrag vorderen.
De vordering tot nakoming, vaak het vorderen van een openstaand bedrag, gaat in
eerste instantie door het versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en in het
uiterste geval een dagvaarding als de betaling te lang uitblijft. Een geldvordering kan in
een kort geding worden opgeëist. Een advocaat van Heerebout kan ondersteunen in
het aanspannen van het kort geding en u begeleiden bij de gerechtelijke procedure.

Hoe werkt het verjaringstermijn op vorderingen?

Alle geldvorderingen kennen een verjaringstermijn. Dit betekent dat er na een vastgesteld aantal jaar geen aanspraak meer gemaakt mag worden op het
openstaande bedrag. Het is belangrijk om de verjaring van vorderingen goed in de gaten te houden. De lengte van de verjaringstermijn hangt af van het type vordering. Over het algemeen is de verjaringstermijn twee of vijf jaar. Over het algemeen geldt dat een verjaringstermijn van twee jaar van toepassing is op een ‘roerende zaak’. Dit zijn zichtbare of tastbare dingen die een consument aanschaft bij een verkoper. Het gaat dan dus om producten, zoals een wasmachine of auto, maar niet om diensten zoals een workshop of schoonmaakklus. Een verjaringstermijn van vijf jaar geldt bij periodieke betalingen, zoals abonnementen, maar ook leningen of koopovereenkomsten. Daarnaast geldt deze termijn ook voor schadevergoedingen, vorderingen die zijn vastgelegd in een notariële akte, zoals alimentatie, en renteschulden. Een vordering verjaart niet automatisch. De schuldenaar, oftewel degene die het bedrag moet terugbetalen, mag bij een geldvordering een beroep doen op de verjaringstermijn. De verjaringstermijn geldt dus alleen als de schuldenaar hier zelf naar vraagt. Wanneer daarvan sprake is wordt de vordering oninbaar. Indien de schuldenaar geen aanspraak
maakt op de verjaringstermijn, kan de vordering alsnog geïnd worden.

Wat te doen als een vordering verjaard?

Het opeisen van openstaande vorderingen kan een lastige aangelegenheid zijn. Het is
essentieel om een openstaand geldbedrag zo snel mogelijk terug te vorderen door een
factuur of aanmaning te versturen. Zo voorkomt u dat de schuldenaar aanspraak kan
maken op verjaring. Indien de verjaringstermijn bijna is verlopen, kunt u als schuldeiser
‘stuiten’. Dit betekent dat u vóór het verlopen van de termijn een nieuwe termijn vastplakt aan het openstaande bedrag. Dit kan door een aangetekende betalingsherinnering, aanmaning of zelfs dagvaarding te versturen. Een advocaat gespecialiseerd in geldvordering van Heerebout kan helpen bij het incasseren van een openstaand bedrag.
Is de geldvordering toch verjaard? Dan kan het geld niet meer via de gerechtelijke of
juridische weg worden afgedwongen. Dit betekent dat de betaling alleen volgens een
zogenaamde niet-afdwingbare verbintenis kan worden afgedwongen. Denk hierbij aan
een vrijwillige betaling door de schuldenaar of door een verrekening met een ander
openstaand bedrag.

img-13
heerebout-2

Hoe wij kunnen helpen bij het opeisen van jouw openstaande vorderingen

Het uitblijven van een betaling kan leiden tot vervelende situaties. Het kan betekenen
dat u als ondernemer of professionele verkoper veel geld misloopt. Of dat u niet het
geld ontvangt waar u bijvoorbeeld als erfgenaam of ex-partner recht of heeft. Heerebout kan u helpen bij het opeisen van uw openstaande vorderingen. Als incasso advocaat weten wij precies hoe we een aangetekende betalingsherinnering, aanmaning of dagvaarding moeten versturen. Ook kunnen we u helpen bij het opstarten van een gerechtelijke procedure en het verlengen van de verjaringstermijn.
Bij Heerebout kijken we goed naar de behoefte van onze cliënten. We denken
oplossingsgericht en zoeken samen naar een oplossing die gunstig is voor u. Bent u op zoek naar de beste advocaat op het gebied van geldvorderingen opeisen? Of wilt u meer weten over onze ondersteuning en uw vraag met ons bespreken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek of stel uw vraag via de mail.

Contact us