Vanaf 2020 minder lang Partneralimentatie

Den Haag – Vanaf volgend jaar hoeft aan een ex-partner in de meeste gevallen nog maar maximaal 5 jaar partneralimentatie te worden betaald. Een initiatiefwetsvoorstel van VVD en PvdA daarvoor is deze week ook door de Senaat aangenomen. Voortaan hoeft aan een ex nog maar de helft van de periode van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar, alimentatie te worden betaald. Wanneer de nieuwe wetgeving precies ingaat, moet nog bekend worden gemaakt. Voorlopig is alleen ’2020’ genoemd. Waarschijnlijk zal het gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Uitzondering

Er zijn nog twee wettelijke uitzonderingen. De eerste is als de gehuwden minstens 15 jaar zijn getrouwd en de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd afzit, dan heeft diegene recht op maximaal 10 jaar alimentatie. De eerstkomende 7 jaar hebben alle 50-plussers na een huwelijk van minimaal 15 jaar recht op 10 jaar alimentatie. De andere uitzondering is als er kinderen onder de 12 in het spel zijn: dan is de partneralimentatie maximaal 12 jaar, tot het jongste kind ook 12 kaarsjes mag uitblazen. Ook kunnen rechters rekening houden met schrijnende gevallen. De nieuwe regels zijn alleen van toepassing op nieuwe scheidingen: lopende alimentatieverplichtingen blijven hetzelfde.