Getrouwd met een Golddigger

Sommige mensen trouwen onder huwelijkse voorwaarden en niet in gemeenschap van goederen. Maar als je huwelijkse voorwaarden sluit zijn in principe alle vermogens gescheiden. In sommige huwelijkse voorwaarden staat echter dat bij scheiding een verdeling plaatsvindt alsof er wel een volledige gemeenschap van goederen heeft bestaan. En dat kan gevaarlijk zijn..

Een rijke boer was getrouwd met een vrouw die 36 jaar jonger was dan hij. Hij had haar leren kennen via een datingssite en nadat ze gehuwd waren gingen zij vrij snel scheiden, zonder dat er, volgens de man, goede redenen aan ten grondslag lagen. Gezien de huwelijkse voorwaarden zou de vrouw recht hebben op de helft van het boerenbedrijf. Dat zou betekenen dat de boer met het bedrijf zou moeten stoppen en haar een aantal miljoen zou moeten uitbetalen. De man beriep zich bij de rechter op het onredelijk resultaat van deze huwelijkse voorwaarden. Dit contract zou naar zijn idee een onaanvaardbaar gevolg hebben. Volgens de  man zou de vrouw met hem onder valse voorwendselen zijn gehuwd, was het huwelijk van heel korte duur en had zij hem voorgehouden ook nog kinderen van hem te willen. Daarnaast had zij helemaal niets bijgedragen aan de huishouding en nooit met hem samengewoond. In de tussenuitspraak kwam de rechtbank tot het volgende. De man werd in gelegenheid gesteld om te bewijzen dat de vrouw met valse beloftes en onder valse voorwendselen met hem getrouwd was. In de daarop volgende procedures werden een aantal getuigen gehoord. Er werden twee notarissen gehoord en de man en vrouw zelf. De eerste notaris verklaarde dat de vrouw tijdens het gesprek over het huwelijk niet eens had kunnen antwoorden op de vraag wat de achternaam van haar toekomstige man was, noch wist ze zijn geboortedatum en was ze zelf begonnen over het verrekenbeding dat ze wilde laten opnemen in de huwelijkse voorwaarden. Bij die notaris gingen op dat moment dan ook alle alarmbellen rinkelen. Hierna had de vrouw echter een gesprek met een tweede notaris gearrangeerd. Vermoedelijk omdat ze besefte dat de eerste notaris teveel door had gevraagd. Bij die tweede notaris had ze minder goed de informatie naar voren gebracht. Daardoor waren de huwelijkse voorwaarden wel tot stand gekomen. De vrouw die begin twintig was had dit kennelijk bewust gearrangeerd zo vond de rechtbank. De rechtbank kwam dan ook tot de conclusie dat de man voldoende bewijs had geleverd dat de vrouw misbruik had gemaakt van een aantal omstandigheden (zoals de naïviteit van de man) en dat de gevolgen van de overeengekomen huwelijkse voorwaarden onaanvaardbaar waren. De vordering van de vrouw op de man werd dan ook afgewezen vanwege deze redenen. Het komt vrij zelden voor dat een contract niet nagekomen hoeft te worden omdat het gevolg onaanvaardbaar en in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. In dit geval moet gezegd worden dat dit wel een rechtvaardige uitkomst is.

Specialist in onvoorziene omstandigheden:

Hugo Heerebout

Boslaan 4

2132 DX Hoofddorp

T: 0252620557

Info@heerebout-advocatuur.nl