Zakelijk

  • Ondernemingsrecht
  • Geldvorderingen
  • Bestuursrecht
  • Onroerend goed
  • Servicios Legales en Español

Ondernemingsrecht

U hebt een eigen bedrijf en u wilt zich vooral bezig houden met ondernemen. Toch loopt u als ondernemer vaak tegen een heleboel regels en juridische zaken aan. Het inschakelen van een advocaat lijkt niet altijd voor de hand liggend en een 'zwaar' en kostbaar middel. Bij Heerebout Advocatuur wordt daar net iets anders tegen aangekeken, ondernemingsrecht.

Uitgangspunt van Heerebout Advocatuur is dat het op tijd inwinnen van juridisch advies zichzelf terug zal verdienen. Door snel en kort te schakelen worden hoge kosten en waardevolle tijd bespaard.

Het is goed om te weten dat Heerebout Advocatuur voor u klaar staat. Dankzij een uitgebreid netwerk van specialisten en door korte communicatielijnen waardoor er snel en oplossingsgericht kan worden gewerkt, kan Heerebout Advocatuur u adviseren of juridische bijstand verlenen bij problemen van uiteenlopende aard.

Geldvorderingen

Als u in de situatie komt dat klanten u niet betalen of u hebt zelf een conflict met een leverancier, is het goed om vooraf met Heerebout Advocatuur te beoordelen of u de procedures die hieruit voortvloeien wilt aangaan. Indien de procedure oorspronkelijk niet goed is doorlopen, kan het zijn dat er op korte of langere termijn ongewenste en serieuze problemen ontstaan.
Dit is te voorkomen door vanaf het begin de correspondentie te laten controleren door Heerebout Advocatuur.
De gedurende meer dan twintig jaar door Hugo Heerebout opgebouwde ervaring op dit gebied leidt ertoe dat uw zaak met grote deskundigheid zal worden behartigd.

Heerebout Advocatuur houdt vinger aan de pols en versterkt uw positie in een procedure. Daarnaast wordt een oplossingsgerichte aanpak toegepast om een vaak goede relatie met de wederpartij in stand houden.

Dankzij de ruime ervaring op dit gebied van advocaat Hugo Heerebout kan Heerebout Advocatuur u snel van advies voorzien of deskundige bijstand verlenen.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat de regelgeving waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Onderdelen van het bestuursrecht zijn bijvoorbeeld ruimtelijk ordeningsrecht, ambtenarenrecht, belastingrecht en milieurecht.

In het bestuursprocesrecht is beschreven wat een persoon of organisatie kan doen als hij het niet eens is met een besluit van een overheidsinstantie. Heerebout advocatuur kan u helpen met het schrijven van bezwaarschriften en het procederen bij de bestuursrechter in (hoger) beroep.

Onroerend goed

Onroerend goedrecht is zeer complex. Vele ondernemers hebben er, naast particulieren, mee te maken. Soms kan een zaak leiden tot langdurige en emotionele procedures. Het op tijd inschakelen van een deskundige op dit gebied als advocaat Hugo Heerebout, heeft veel voordelen.

Alle zaken die met uw werk-, woon- en leefomgeving te maken hebben, waaronder bouwrecht, huren, kopen, procedures tegen gemeente of provincie, kunnen door Heerebout Advocatuur worden behandeld. Advocaat Hugo Heerebout heeft een gedegen kennis en beschikt over een ruime ervaring, opgedaan in verschillende branches. Daardoor kunt u adequaat worden geholpen.

Ook veel bouwondernemers wenden zich tot Heerebout Advocatuur. Veelal wordt de knoop tijdig en efficiënt doorgehakt en komt het daardoor niet altijd aan op jarenlang procederen. Ook kunt u vanaf het begin van de overeenkomst tot het incasso van de resterende bouwsom bij Heerebout Advocatuur terecht.

Servicios Legales en Español

Heerebout Advocatuur se especialiaza en ofrecer servicios de soporte jurídico tanto en el area privada como empresarial de personas de habla hispana.

Es de mucha importancia tener conocimiento de las leyes de este pais cuando tenemos intenciones de invertir y realizar negocios en esta area para poder emprender comercializaciones que nos conlleven a los mejores resultados positivos que finalmente queremos adquirir. Para ello es importante la confiabilidad y trasparencia que Heerebout Advocatuur ofrece en el seguimiento de esta metas, que con años de experiencias ha logrado a travez de su extensa cartera de clientes.

Los servicios de Heerebout Advocatuur garantizan sus servicios juridicos con un nivel muy alto de profesionalidad para asesorar a sus clientes en todo ambito de ayuda juridica, sean estos privado, de derecho laboral, derecho de tenencia o arrendamiento, y derecho contractual.

Precisamente es la prevención de problemas, tanto con clientes como con el gobierno holandés que nos pueden excluir de perdidas a nivel financiero y emocional, razon primordial desde un inicio para un debido asesoriamento juridico.

Hugo Heerebout no solo ofrece estos conocimientos juridicos, ademas conoce de la lengua española y su cultura. Hugo Heerebout es conocido por su intigridad juridica laboral, es miembro de la Asociacion de Abogados Holandeses y del sistema Juridico Holandes y reconocido por practicar sus conocimientos con certeza y humanidad.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht