Huurrecht


Huurrecht


Bij huren en verhuren denkt iedereen meteen aan woningen en bedrijfsruimte. Logisch. Maar het kan ook gaan om een voorwerp of iets anders (auto bijvoorbeeld) dat ter beschikking wordt gesteld. Wist u dat bij huren en verhuren, na het arbeidsrecht, de meeste contracten worden afgesloten? Er zijn zoveel variaties, mogelijkheden en wensen. Geen wonder dat Huurrecht een uitgebreid juridisch gebied beslaat.


Het Huurrecht van Heerebout Advocatuur


Bij Heerebout Advocatuur bent u voor huurrecht op het juiste adres. We bieden u een breed georiënteerde juridische knowhow voor de zakelijke- en voor de particuliere huurder/verhuurder. Niet alleen kennis en feiten maar ook ervaring. Zo weten we inmiddels bijvoorbeeld dat het bij een huur/verhuurprobleem niet alleen om een enkel rechtsgebied kan gaan maar soms om meerdere. Toch handig dat Heerebout Advocatuur u op die vlakken juridisch kan helpen. U heeft gelijk als u een keer met ons wilt kennismaken.


Huurrecht


Geschillen en conflicten

Waar kunnen we u bijvoorbeeld mee van dienst zijn:


  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Interpretatie van bestaande contracten
  • Achterstand in betalen
  • Gebreken aan de woning of het pand
  • Huuropzegging
  • Borgstelling
  • Energievoorziening
  • Eigen gebruik
  • Onderhuurproblematiek


Huurrecht


Een mooi voorbeeld:


Een jonge ondernemer huurt een ruimte voor 2 jaar. Na afloop verlengt de verhuurder de termijn opnieuw met twee jaar. Maar kort daarna wil hij van het huurcontract af en zet haar onder druk met een advocaat. De ondernemer in zak en as want ze had juist allerlei investeringen gedaan. Ze raadpleegt Heerebout Advocatuur.

We konden haar gelukkig helpen. De wet schrijft voor dat voor een huurverlenging na twee jaar huur met nog eens twee jaar, in plaats van de wettelijke termijn van 5 jaar, de kantonrechter toestemming moet geven. Dat was niet gebeurd en de advocaat van de verhuurder had het artikel over het hoofd gezien. Het resultaat: een hele blije cliënte. Want de verhuurder werd gehouden aan de wettelijke verplichtingen van 5 jaar verhuur met een automatische verlenging met nog eens 5 jaar.

Contact us