Hugo Heerebout
tel 0031 (0)252 620 557
info@heerebout-advocatuur.nl

Ik heb winnen altijd leuker gevonden dan geld verdienen

Even voorstellen: Hugo Heerebout. Geboren en getogen in Rotterdam waar ik na het Erasmiaans Gymnasium ook Nederlands recht heb gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na afronding van mijn studie werkte ik achtereenvolgens bij de Nationale Woningraad, de gemeente Amsterdam en Brunel Legal. Daarmee heb ik een brede ervaring opgedaan op het rechtsgebied van overheid en bedrijfsleven.

Inmiddels kan ik terugkijken op bijna 30 jaar juridische werkervaring. Naast mijn advies- en oplossingsgericht denken voor mijn cliënten is strategisch inzicht een van mijn onderscheidende kenmerken. We weten regelmatig de angel uit een conflict te halen dat meer dan eens leidt tot een onverwacht voorspoedige afloop. Soms ook voor beide partijen waardoor de zakelijke werkrelatie behouden kan blijven.

Paulien Goettsch
Telefoon: 06-37661172
E-mail: pgoettsch@heerebout-advocatuur.nl

Een allrounder in de advocatuur

Even voorstellen: Mr. Goettsch heeft  jarenlang in Amsterdam gewerkt, eerst bij Sociaal Raadslieden, daarna 12,5 jaar bij het toenmalige Bureau voor Rechtshulp. Sinds 2003 is zij  advocaat, eerst in Amsterdam en nu in Hoofddorp.

Zij heeft jarenlange ervaring in drie specialisaties: arbeidsrecht, sociale zekerheid en verbintenissenrecht. In het arbeidsrecht gaat het om bijvoorbeeld ontslagkwesties, geschillen over re-integratie, loonbetaling en dergelijke. In het sociaal zekerheidsrecht, gaat om problemen met uitkeringen of voorzieningen van de overheid, bijvoorbeeld, een bijstandsuitkering, WIA, WW, of een WMO voorziening. De derde specialisatie is het verbintenissenrecht, waaronder het consumentenrecht.

Algemeen

Mw mr. P. Goettsch oefent de praktijk zelfstandig en voor eigen rekening en risico uit onder de gemeenschappelijke naam Heerebout Advocatuur. Er is geen sprake van een  samenwerkingsverband.

Rechtsgebieden

Mr. P. Goettsch is werkzaam op verschillende rechtsgebieden en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd:

– arbeidsrecht

– sociaal zekerheidsrecht

– verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Beroepsaansprakelijkheid

Mr. P. Goettsch is individueel verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij de verzekeraar AON, gevestigd Postbus 518 te 3000 AM Rotterdam. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

Beroepsgroep advocaten

Mr. P. Goettsch is aangesloten bij de beroepsgroep voor advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten en houdt kantoor in het arrondissement van de Orde van Advocaten Noord-Holland, gevestigd te Haarlem, alwaar eventuele klachten kunnen worden ingediend. Voor nadere informatie over de beroepsgroep, wordt verwezen naar de website www.advocatenorde.nl.

Kosten van rechtshulp

Mr. P. Goettsch  hanteert een uurtarief bij betalende zaken. In overleg kan een aangepast tarief worden afgesproken. Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (een “toevoeging”), dan moet u rekenen op een eigen bijdrage voor de rechtshulp. Is er sprake van een procedure dan moet u ook rekenen op de kosten van het griffierecht.

Waarneming of vervanging

Mocht waarneming of vervanging nodig zijn, dan zal mr. H. Heerebout als waarnemend of vervangend advocaat optreden.

Kantoorklachtenregeling

Mocht een cliënt van mr. P. Goettsch niet tevreden zijn over een bepaald onderdeel van haar dienstverlening, dan streeft mr. P. Goettsch ernaar om klachten zo goed mogelijk af te handelen. De  kantoorklachtenregeling van mr. P. Goettsch vindt u hier bijgevoegd, evenals de Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens mr. P. Goettsch
Boslaan 4
2132 DX Hoofddorp
Telefoon: 06-37661172
E-mail: pgoettsch@heerebout-advocatuur.nl of advocaatgoettsch@ziggo.nl

Kantoorgegevens mr. P. Goettsch
KvK-nummer: 34371904
btw-id:NL001494973B89
Rechtsvorm: eenmanszaak

Anouk Plasman
tel 0031 (0)252 620 557
info@heerebout-advocatuur.nl

Juridische medewerkster

Even voorstellen: ik ben Anouk Pasman. Ik kom uit de regio Leiden waar ik na de middelbare school Nederlands recht heb gestudeerd aan de Hogeschool en Universiteit Leiden. Na afronding van mijn universitaire studie werkte ik achtereenvolgens bij Wessel Juristen, Events Travel en DAS rechtsbijstand. Daarmee heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan op diverse rechtsgebieden, met de nadruk op het arbeidsrecht en de algemeen verbintenisrechtelijke praktijk.

Graag sta ik cliënt met raad en daad bij waarbij ik het belangrijk vind om toegankelijk te blijven. Zo denk ik graag met onze cliënten mee en houd ik van korte lijntjes. Cliënten kunnen dan ook rekenen op gedegen rechtshulp, wat kan toezien op een advies, onderhandeling en/of procedure.

Niet de letter van de
wet maar de juiste
interpretatie

Het kantoor

Heerebout Advocatuur houdt zich bezig met de algemene rechtspraktijk met accenten op het, arbeidsrecht, onroerend goedrecht (huurrecht, bouwrecht) en op het algemene verbintenissenrecht (contracten, geldvorderingen).
Daarnaast voeren we ook bezwaar- en beroepsprocedures tegen diverse overheidsbeslissingen en verlenen we bijstand in strafzaken. Verder is er uitgebreide kennis en ervaring met het personen- en familierecht

Heerebout Advocatuur werkt, om tot het allerbeste resultaat te komen, ook samen met een netwerk van deskundigen waaronder universitaire medewerkers, notarissen, accountants en fiscalisten.

Een deel van onze praktijk is specifiek gericht op het adviseren van ondernemers om problemen, rechtszaken en hoge kosten te kunnen voorkomen.

Procederen is niet altijd in het belang van de cliënt en er wordt zorgvuldig bekeken wat de beste oplossing is: onderhandelen en eventueel wat water bij de wijn doen of principieel zijn en de procedure aangaan.

Heerebout Advocatuur is gevestigd aan de Boslaan 4 te 2132 DX Hoofddorp, bestaande uit de eenmanszaken van de zelfstandig werkende advocaten mr. J.H. Heerebout en mr. P. Goettsch (KvK 34371904), die ieder voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen onder de gemeenschappelijke naam Heerebout Advocatuur.

Winnen door de
juiste snaar
te raken

Advies

Heeft u advies nodig bij een (dreigend) conflict of zoekt u een advocaat voor het starten van een kort geding? Bij Heerebout Advocatuur wordt naar u geluisterd, worden adviezen aan u verstrekt en antwoorden gegeven die u verder helpen.

Op tijd contact zoeken met ons kantoor kan veel problemen voorkomen. Er zal altijd geprobeerd worden een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Is de gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk, dan staat Heerebout Advocatuur klaar u te helpen alles tot een goed einde te brengen. Bij Heerebout Advocatuur vindt u een zeer ervaren advocaat die zich heeft gespecialiseerd op diverse juridische gebieden. Een korte en heldere communicatie in combinatie met een scherpe prijsstelling draagt bij aan tijdwinst en kostenbesparing.

Heerebout Advocatuur is een degelijk en op ervaring geschoeid kantoor in de regio Haarlemmermeer.

Vragen

Hebt u rechtshulp nodig en wilt u hierover (geheel vrijblijvend) via een e-mailbericht een vraag stellen, dan ontvangen wij uw bericht graag op het volgende e-mailadres: info@heerebout-advocatuur.nl

Op uw vraag over de in de website omschreven vorm van rechtshulp die in uw geval van toepassing is, zal Heerebout Advocatuur reageren met een globale analyse. De volgende stap is het maken van een afspraak voor een intakegesprek met advocaat Hugo Heerebout.

Gedurende dit onderhoud met u wordt dieper op de zaak ingegaan en kunnen afspraken worden gemaakt over verdere stappen.

Contact us