Strafrecht

Bent u door de politie aangehouden voor een strafbaar feit? Mogelijk is daarbij uw rijbewijs ingenomen.
Misschien bent u zelfs in hechtenis genomen.

Te allen tijde hebt u recht op juridische bijstand van een advocaat.

Het kan zijn dat u naar aanleiding van een overtreding een dagvaarding van de Officier van Justitie krijgt.
Soms ontvangt u deze pas geruime tijd na het tijdstip waarop u bent aangehouden. Desondanks is het belangrijk dat u zich liefst ruim voor de in de dagvaarding aangegeven datum voorziet van juridische bijstand.
Hugo Heerebout is een deskundig strafrechtadvocaat die u met zijn brede kennis van het strafrecht op een professionele wijze jurdisch zal bijstaan.

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht is in het algemeen van toepassing op minderjarigen in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar. Strafrechtelijke vervolging van minderjarigen jonger dan 12 jaar is niet toegestaan. Aanhouding, fouillering en verhoor door de politie echter wel.
Door zijn gespecialiseerde kennis van het jeugdstrafrecht wordt de hulp van advocaat Hugo Heerebout regelmatig ingeroepen door zowel minderjarigen of hun ouders alsmede door aanwijzing op last van de rechtbank.

Optreden door advocaat Hugo Heerebout is gericht op kwijtschelding of verlaging van de geëiste straf en voorkoming van een strafblad.

heerebout-advocatuur-advocaat-in-schaapkleren