Scheepskapingen “Hollywood in het echt”

Hollywood in het echt. Iedereen weet dat scheepskapingen in het echt regelmatig plaatsvinden. Met name in risicogebieden, zoals voor de kust van Nigeria.

In 2018 is daar het zeeschip FWN Rapide van de Nederlandse reder ForestWave gekaapt. Een aantal bemanninsleden is ontvoerd door gewapende piraten. Zij zijn vervolgens wekenlang gevangen gehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Nadat het losgeld door de rederij is betaald, is de bemanning vrijgekomen.

Twee Oekraïense zeelieden kampen nog steeds met zware lichamelijke en geestelijke klachten. Zij hebben hun werkgever, ForestWave, verzocht om vergoeding van de door hen geleden schade. ForestWave was niet bereid aansprakelijkheid voor de kaping te erkennen. Daar moest de rechter aan te pas komen.

Op 8 november 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat ForestWave aansprakelijk is voor de schade die deze bemanining heeft geleden als gevolg van de kaping. ForestWave moet alle materiële en immateriële schade vergoeden.

Volgens de rechtbank Rotterdam heeft ForestWave nagelaten voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen voor het haar bekende risico op deze route. Tot deze veiligheidsmaatregelen behoort de standaardplaatsing van prikkeldraad aan boord en de begeleiding door patrouilleschepen, zoals ook wordt voorgeschreven door internationale maritieme organisaties.

Het prikkeldraad aan boord van FWN Rapide was niet tijdig geplaatst, zodat een fysieke barrière rondom het schip ontbrak. Hierdoor hadden de kapers makkelijker toegang tot het schip en hadden de zeevarenden onvoldoende tijd om te vluchten. Bovendien was het schip te vroeg bij het verzamelpunt voor de begeleiding van patrouilleschepen.

Zonder prikkeldraad en zonder de escorte van de patrouilleschepen is het schip vervolgens het risicogebied ingevaren waar het schip werd overvallen door gewapende piraten. ForestWave is daarom aansprakelijk voor de kaping. Dat verkeerde keuzes zijn gemaakt door de kapitein komt voor rekening van de werkgever.

De rechtbank oordeelt dat de gijzeling psychisch zeer belastend moet zijn geweest en nog steeds zal zijn voor de bemanning. Eén van de bemanningsleden heeft tijdens de gijzeling bovendien met een schotwond moeten rondlopen, verstoken van medische behandeling. De immateriële schade wordt door de rechtbank begroot op totaal USD 50.000 voor beide bemanningsleden. Dat is naar Nederlandse begrippen een aanzienlijk bedrag.  De materiële schade dient nog te worden vastgesteld. De kantonrechter veroordeelt ForestWave alvast tot betaling van een voorschot op de schade van USD 40.000 per persoon.

Specialist in onvoorziene omstandigheden:

Hugo Heerebout

Boslaan 4

2132 DX Hoofddorp

T: 0252620557

Info@heerebout-advocatuur.nl