Hugo Heerebout

Mijn naam is Hugo Heerebout.
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en na het Gymnasium Erasmianum in deze stad heb ik Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na mijn afstuderen heb ik achtereenvolgens gewerkt bij de Nationale Woningraad, de gemeente Amsterdam en Brunel Legal. Dat heeft op een breed rechtsgebied geleid tot een ruime bij overheid en bedrijfsleven opgedane ervaring.

Inmiddels kan ik terugkijken op meer dan twintig jaar juridische werkervaring. Naast in mijn praktijk “advies- en oplossingsgericht” met mijn cliënten mee te denken, heb ik mij ook toegelegd op meer “strategisch” denken. Door mij vanuit mijn positie als advocaat te verplaatsen in de positie van een cliënt die in een “conflictsituatie” is terechtgekomen, kan vaak de angel uit het conflict worden getrokken. Dit leidt dan meer dan eens tot een onverwacht voorspoedige afloop. Al mijn ervaringen tezamen hebben er toe geleid dat ik in diverse disciplines thuis ben. Daardoor ben ik nog beter in staat om voor de cliënt de beste keuze te maken: onderhandelen met de tegenpartij en gezamenlijk een oplossing zoeken (zodat de zakelijke relatie behouden blijft) of de strijd aangaan en het laten aankomen op een procedure.

Met de cliënt bespreek ik altijd vooraf de door hem gewenste aanpak en tevens een efficiënte strategie die het meest tot een beoogde oplossing in de zaak zou kunnen leiden. Dat deze aanpak waardering ondervindt, merk ik aan het enthousiasme en de positieve reacties van mijn cliënten als de kwestie eenmaal uit de wereld is.

.