J.H. Heerebout Nieuw Vennep

Mijn naam is Hugo Heerebout Nieuw Vennep.
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en na het Gymnasium Erasmianum in deze stad heb ik Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na mijn afstuderen heb ik achtereenvolgens gewerkt bij de Nationale Woningraad, de gemeente Amsterdam en Brunel Legal. Dat heeft op een breed rechtsgebied geleid tot een ruime bij overheid en bedrijfsleven opgedane ervaring. Hugo Heerebout Nieuw Vennep.

Inmiddels kan ik terugkijken op meer dan twintig jaar juridische werkervaring. Naast in mijn praktijk “advies- en oplossingsgericht” met mijn cliënten mee te denken, heb ik mij ook toegelegd op meer “strategisch” denken. Door mij vanuit mijn positie als advocaat te verplaatsen in de positie van een cliënt die in een “conflictsituatie” is terechtgekomen, kan vaak de angel uit het conflict worden getrokken. Dit leidt dan meer dan eens tot een onverwacht voorspoedige afloop. Al mijn ervaringen tezamen hebben er toe geleid dat ik in diverse disciplines thuis ben. Daardoor ben ik nog beter in staat om voor de cliënt de beste keuze te maken: onderhandelen met de tegenpartij en gezamenlijk een oplossing zoeken (zodat de zakelijke relatie behouden blijft) of de strijd aangaan en het laten aankomen op een procedure.

Met de cliënt bespreek ik altijd vooraf de door hem gewenste aanpak en tevens een efficiënte strategie die het meest tot een beoogde oplossing in de zaak zou kunnen leiden. Dat deze aanpak waardering ondervindt, merk ik aan het enthousiasme en de positieve reacties van mijn cliënten als de kwestie eenmaal uit de wereld is.

Het kantoor

Hugo Heerebout Nieuw Vennep houdt zich bezig met de algemene rechtspraktijk. Daarbij liggen accenten op het personen- en familierecht, arbeidsrecht, onroerend goedrecht (huurrecht, bouwrecht) en op het algemene verbintenissenrecht (contracten, geldvorderingen).
Daarnaast kunnen ook bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd worden tegen diverse overheidsbeslissingen en wordt bijstand verleend in strafzaken. Klik hier voor ons contactformulier.

De ervaringen en de kennis opgedaan bij de overheid en het bedrijfsleven dragen sterk bij aan het bereiken van het gewenste resultaat.
Omdat procederen niet altijd in het belang van de cliënt is, wordt zorgvuldig bekeken wat de beste oplossing is: onderhandelen en eventueel wat water bij de wijn doen of principieel zijn en de procedure aangaan.

Op alle vragen die in het bedrijfsleven voorkomen worden uiteraard ook antwoorden gezocht, dit in samenwerking met een netwerk van deskundigen waaronder universitaire medewerkers, notarissen, accountants en fiscalisten, waardoor steeds naar de beste oplossing kan worden gezocht.

Een deel van de praktijk is dan ook specifiek gericht op de advisering aan ondernemers, zodat problemen, rechtzaken en hoge kosten voorkomen kunnen worden.
Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, dan kunt u uw verzekeraar verzoeken Hugo Heerebout Nieuw Vennep de procedure te laten voeren op basis van uw verzekering en op kosten van de verzekeringsmaatschappij.
J.H. Heerebout Nieuw Vennep is eveneens beschikbaar voor het uitbrengen van een second opinion.

Hugo Heerebout Nieuw Vennep

Hugo Heerebout Nieuw Vennep

.