Arbeidsrecht Hoofddorp

Heerebout Advocatuur Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is rechtsgebied waarin vaak wijzigingen worden doorgevoerd. Dat kan voor zowel werkgever als werknemer grote gevolgen hebben. Het op tijd inschakelen van Heerebout Advocatuur kan veel en langdurig leed voorkomen. Dit geldt zowel voor situaties waarbij een overeenkomst aangegaan wordt, als bij die waarin een conflict dreigt te ontstaan. Werkgebied dat Heerebout Advocatuur bestrijkt zijn o.a. de woonplaatsen Aalsmeer, Hillegom, Hoofddorp, Leiden, Lisse, Nieuw-vennep, Roelofarendsveen, Uithoorn etc. Heerebout Advocatuur Arbeidsrecht? Volg ons ook via Facebook

Heerebout Advocatuur Arbeidsrecht

Heerebout Advocatuur Arbeidsrecht

Heerebout Advocatuur zorgt voor verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog ‘on speaking terms’ kunnen worden gebracht. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Heerebout Advocatuur tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw recht te waarborgen.

De werkwijze van Heerebout Advocatuur kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid, integriteit en bovenal een op resultaat gerichte aanpak.

Heerebout Advocatuur houdt zich bezig met de algemene rechtspraktijk. Daarbij liggen accenten op het personen- en familierecht, arbeidsrecht, onroerend goedrecht (huurrecht, bouwrecht) en op het algemene verbintenissenrecht (contracten, geldvorderingen).
Daarnaast kunnen ook bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd worden tegen diverse overheidsbeslissingen en wordt bijstand verleend in strafzaken.

Heerebout Advocatuur Arbeidsrecht

De ervaringen en de kennis opgedaan bij de overheid en het bedrijfsleven dragen sterk bij aan resultaat.
Omdat procederen niet altijd in het belang van de cliënt is, wordt zorgvuldig bekeken wat de beste oplossing is: onderhandelen en eventueel wat water bij de wijn doen of principieel zijn en de procedure aangaan.

Op alle vragen die in het bedrijfsleven voorkomen worden uiteraard ook antwoorden gezocht, dit in samenwerking met een netwerk van deskundigen waaronder universitaire medewerkers, notarissen, accountants en fiscalisten, waardoor steeds naar de beste oplossing kan worden gezocht.

Een deel van het advocatenkantoor is dan ook specifiek gericht op de advisering aan ondernemers, zodat problemen, rechtzaken en hoge kosten voorkomen kunnen worden.

Advocatuur algemeen

Heerebout Advocatuur Arbeidsrecht? Heeft u advies nodig bij een (dreigend) conflict of zoekt u een advocaat voor het starten van een kort geding?
Bij Heerebout Advocatuur wordt naar u geluisterd, worden adviezen aan u verstrekt en antwoorden gegeven die u verder helpen.

Op tijd contact zoeken met ons advocatenkantoor kan veel problemen voorkomen. Er zal altijd geprobeerd worden een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Is de gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk, dan staat Heerebout Advocatuur klaar u te helpen alles tot een goed einde te brengen. Bij Heerebout Advocatuur vindt u een zeer ervaren advocaat die zich heeft gespecialiseerd op diverse juridische gebieden. Een korte en heldere communicatie in combinatie met een scherpe prijsstelling draagt bij aan tijdwinst en kostenbesparing.

Heerebout Advocatuur is een degelijk en op ervaring geschoeide advocaat in de regio Aalsmeer.
De dienstverlening van Heerebout Advocatuur is puur gericht op het behartigen van de belangen van de cliënt.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kunt u uw verzekeraar verzoeken Heerebout Advocatuur de procedure te laten voeren op basis van uw verzekering en op kosten van de verzekeringsmaatschappij.
Heerebout Advocatuur is eveneens beschikbaar voor het uitbrengen van een second opinion.