Geldvorderingen

Als u in de situatie komt dat klanten u niet betalen of u hebt zelf een conflict met een leverancier, is het goed om vooraf met Heerebout Advocatuur te beoordelen of u de procedures die hieruit voortvloeien wilt aangaan. Indien de procedure oorspronkelijk niet goed is doorlopen, kan het zijn dat er op korte of langere termijn ongewenste en serieuze problemen ontstaan.
Dit is te voorkomen door vanaf het begin de correspondentie te laten controleren door Heerebout Advocatuur.
De gedurende meer dan twintig jaar door Hugo Heerebout opgebouwde ervaring op dit gebied leidt ertoe dat uw zaak met grote deskundigheid zal worden behartigd.

Heerebout Advocatuur houdt vinger aan de pols en versterkt uw positie in een procedure. Daarnaast wordt een oplossingsgerichte aanpak toegepast om een vaak goede relatie met de wederpartij in stand houden.

Dankzij de ruime ervaring op dit gebied van advocaat Hugo Heerebout kan Heerebout Advocatuur u snel van advies voorzien of deskundige bijstand verlenen.

 

Geldvorderingen

Geldvorderingen