Familierecht Sassenheim

Familierecht Sassenheim

Echtscheiding

U wilt gaan scheiden of uw partner wil van u scheiden? Waar uw trouwdag waarschijnlijk de mooiste dag in uw leven was, is het nemen van dit besluit één van de moeilijkste momenten. Gedurende deze vaak emotionele periode moeten veel zaken worden geregeld. Niet alleen op financieel gebied, ook mogelijk met betrekking tot de woning en zeker niet in de laatste plaats met betrekking tot uw kinderen.
Het is verstandig reeds in een vroeg stadium contact op te nemen met Heerebout Advocatuur. Uitsluitend een advocaat kan voor en met u de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank doorlopen.
Advocaat Hugo Heerebout is er niet slechts om een hoog opgelopen conflict voor de rechter uit te vechten. Tijdens de emotionele momenten treedt Hugo Heerebout vooral ook op als een adviseur.
In het geval van een echtscheiding werkt Heerebout advocatuur oplossingsgericht en treedt niet-escalerend op naar eventuele tegenpartijen. Op deze wijze wordt er voor gewaakt, dat u alle zaken van omgangsregeling voor de kinderen tot verdeling van de goederen op een eerlijke en goede manier kunt regelen. Familierecht Sassenheim?

 Huwelijk

Als u gaat trouwen denkt u waarschijnlijk niet direct aan een advocaat. Toch kan ook nu Heerebout Advocatuur u met een gedegen advies omtrent bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden van dienst zijn.

Familierecht Sassenheim Heerebout Advocatuur

De ervaringen en de kennis opgedaan bij de overheid en het bedrijfsleven dragen sterk bij aan resultaat.
Omdat procederen niet altijd in het belang van de cliënt is, wordt zorgvuldig bekeken wat de beste oplossing is: onderhandelen en eventueel wat water bij de wijn doen of principieel zijn en de procedure aangaan.

Op alle vragen die in het bedrijfsleven voorkomen worden uiteraard ook antwoorden gezocht, dit in samenwerking met een netwerk van deskundigen waaronder universitaire medewerkers, notarissen, accountants en fiscalisten, waardoor steeds naar de beste oplossing kan worden gezocht.

Een deel van het advocatenkantoor is dan ook specifiek gericht op de advisering aan ondernemers, zodat problemen, rechtzaken en hoge kosten voorkomen kunnen worden.

Advocatuur algemeen

Familierecht Sassenheim? Heeft u advies nodig bij een (dreigend) conflict of zoekt u een advocaat voor het starten van een kort geding?
Bij Heerebout Advocatuur wordt naar u geluisterd, worden adviezen aan u verstrekt en antwoorden gegeven die u verder helpen.

Op tijd contact zoeken met ons advocatenkantoor kan veel problemen voorkomen. Er zal altijd geprobeerd worden een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Is de gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk, dan staat Heerebout Advocatuur klaar u te helpen alles tot een goed einde te brengen. Bij Heerebout Advocatuur vindt u een zeer ervaren advocaat die zich heeft gespecialiseerd op diverse juridische gebieden. Een korte en heldere communicatie in combinatie met een scherpe prijsstelling draagt bij aan tijdwinst en kostenbesparing.

Heerebout Advocatuur is een degelijk en op ervaring geschoeide advocaat in de regio Aalsmeer.
De dienstverlening van Heerebout Advocatuur is puur gericht op het behartigen van de belangen van de cliënt.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kunt u uw verzekeraar verzoeken Heerebout Advocatuur de procedure te laten voeren op basis van uw verzekering en op kosten van de verzekeringsmaatschappij.
Heerebout Advocatuur is eveneens beschikbaar voor het uitbrengen van een second opinion.

Advocaat Leiden