Erfrecht

Het huidige erfrecht geldt sinds 1 januari 2003 en zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen.

In het oude erfrecht hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel direct opeiste, kon de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner daardoor financieel in problemen raken.

Indien er geen testament is opgemaakt geldt de wettelijke verdeling. Alle bezittingen (inclusief schulden) vervallen aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Pas na diens overlijden erven de kinderen alle dan (nog) aanwezige bezittingen en eventuele schulden.

Complexer kan de afwikkeling van een nalatenschap worden als er wel een testament is opgemaakt, bijvoorbeeld indien er sprake is van daarin opgenomen stiefkinderen.
Aanleiding voor een conflict tijdens of reeds voorafgaand aan de executie van het testament kunnen daarnaast zaken zijn als vruchtgebruik, uitsluiting bij testament, onderbedeling of bevoordeling, het voor overlijden weggegeven zijn van bezittingen of via een onoorbare constructie verdwenen zijn van bezittingen.

U kunt voor vrijwel alle erfrechtsituaties een beroep doen op Heerebout Advocatuur.
Advocaat Hugo Heerebout kan u op het gebied van erfrecht niet alleen adviseren maar voor u ook een juridische procedure voeren om uw positie te versterken.
Ook kan Heerebout Advocatuur u in een erfrechtkwestie op financieel gebied van dienst zijn  door gebruik te maken van een gedurende meer dan twintig jaar zorgvuldig opgebouwd netwerk van financiële specialisten.

heerebout-advocatuur-advocaat-in-schaapkleren