PARTICULIER

Erfrecht Hoofddorp

Het huidige erfrecht geldt sinds 1 januari 2003 en zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen. Erfrecht Hoofddorp.

In het oude erfrecht hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel direct opeiste, kon de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner daardoor financieel in problemen raken.

Indien er geen testament is opgemaakt geldt de wettelijke verdeling. Alle bezittingen (inclusief schulden) vervallen aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Pas na diens overlijden erven de kinderen alle dan (nog) aanwezige bezittingen en eventuele schulden.

Complexer kan de afwikkeling van een nalatenschap worden als er wel een testament is opgemaakt, bijvoorbeeld indien er sprake is van daarin opgenomen stiefkinderen.
Aanleiding voor een conflict tijdens of reeds voorafgaand aan de executie van het testament kunnen daarnaast zaken zijn als vruchtgebruik, uitsluiting bij testament, onderbedeling of bevoordeling, het voor overlijden weggegeven zijn van bezittingen of via een onoorbare constructie verdwenen zijn van bezittingen.

U kunt voor vrijwel alle erfrechtsituaties een beroep doen op Heerebout Advocatuur.
Advocaat Hugo Heerebout kan u op het gebied van erfrecht niet alleen adviseren maar voor u ook een juridische procedure voeren om uw positie te versterken.
Ook kan Heerebout Advocatuur u in een erfrechtkwestie op financieel gebied van dienst zijn door gebruik te maken van een gedurende meer dan twintig jaar zorgvuldig opgebouwd netwerk van financiële specialisten.

Bent u op zoek naar hulp bij Erfenis? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur! Erfrecht Hoofddorp.

Erfrecht Hoofddorp

Als erfgenamen liever
de hemel willen
dan een hel

PERSONEN & FAMILIERECHT

Echtscheiding

Was uw trouwdag de mooiste dag in uw leven; het besluit tot scheiden is één van de moeilijkste momenten. Gedurende deze emotionele periode moeten veel zaken worden geregeld. Niet alleen op financieel gebied, ook qua woning en over de belangen van uw kinderen.
Het is verstandig reeds in een vroeg stadium contact op te nemen met Heerebout Advocatuur. Uitsluitend een advocaat kan voor en met u de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank doorlopen.

Advocaat Hugo Heerebout is er niet slechts om een hoog opgelopen conflict voor de rechter uit te vechten. Tijdens de emotionele momenten treedt Hugo Heerebout vooral ook op als een adviseur.
In het geval van een echtscheiding werkt Heerebout Advocatuur oplossingsgericht en treedt niet-escalerend op naar eventuele tegenpartijen. Op deze wijze wordt er voor gewaakt, dat u alle zaken van omgangsregeling voor de kinderen tot verdeling van de goederen op een eerlijke en goede manier kunt regelen.

Bent u op zoek naar hulp bij echtscheiding? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

PERSONEN & FAMILIERECHT

Huwelijk

Als u gaat trouwen denkt u waarschijnlijk niet direct aan een advocaat. Toch is het een absolute aanrader om advies in te winnen bij Heerebout Advocatuur over bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden. Erfrecht Hoofddorp.

Bent u op zoek naar hulp bij Trouwen? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

En ook de scheiding
is goed geregeld

Contact us