Bouwrecht

Bouwrecht

Ondernemers in de bouw worden er soms tureluurs van: problemen met gemaakte afspraken. Bouwprojecten eindigen zo vaak in nare discussies over het moment van oplevering, de opleverpunten, het meerwerk en de meerkosten die al of niet doorberekend mogen worden.

Met Heerebout Advocatuur zijn veel van die problemen te voorkomen. Als specialist op het gebied van bouwrecht helpen we ondernemers met de juiste procedures en afspraken. En in beton gegoten. Einde discussie. Neem maar contact met ons op.

Wat doet een bouwrecht advocaat?

Een bouwrechtadvocaat is er om u bij te staan in minder leuke situaties die met bouwen te maken hebben. Hij kan beoordelen, screenen, overleggen, afwegen, onderhandelen en zo mogelijk ook procederen. Bouwrecht is een juridisch specialisme dat zich voortdurend verder ontwikkelt. Daarom volgen ook wij allemaal cursussen om up-to-date te blijven. Met Heerebout krijgt u dus een zeer actuele bouwrechtadvocaat aan tafel.

Bouwrecht

Geschillen en conflicten bij Bouwrecht

Waar kunnen we u bijvoorbeeld mee van dienst zijn:

  • Het opstellen en controleren van contracten
  • Algemene voorwaarden in de bouw
  • Gebreken in het werk
  • Schade en aansprakelijkheid
  • Oplevering en uitstel
  • Meerwerk wat is wel en wat is niet afgesproken
  • Verjaring
  • Gestegen prijzen voor grondstoffen
  • Problemen met onderaannemers
  • Etc.

Bouwrecht

Bouwen op Heerebout

Heerebout advocatuur kan het verschil maken. Dat heeft al menige opponent ondervonden. Omdat we weten hoe de bouwwereld en het recht werkt, omdat we de juridische kaders kennen, we snel en praktisch denken en doen en omdat we niet tegen ons verlies kunnen…

Een mooi voorbeeld:

Een aannemer werd gedaagd door een onderaannemer. Laatstgenoemde claimde dat de werkovereenkomst onder regie was (op basis van uren en een uurtarief) in plaats van een vooraf overeengekomen vaste aanneemsom. De hoofdaannemer betwistte dat ten stelligste. Natuurlijk was er niets duidelijk vastgelegd.

Werken onder regie kan in de bouwwereld slechts bij specifieke omstandigheden. Zoals bij het restaureren van een historisch pand waar vooraf moeilijk in te schatten is wat men allemaal gaat tegenkomen.

Heerebout Advocatuur kon de rechtbank overtuigen dat hier geen sprake van ‘onder regie‘ kon zijn en dat er wel degelijk een vaste aanneemsom was afgesproken. Het oordeel van de rechter bespaarde de aannemer rond de €40.000,-!

Contact us