ADVOCAAT IN HOOFDDORP

Bouwrecht advocaat Hoofddorp

Bouwrecht advocaat Hoofddorp, Met onze brede expertise binnen het bouwrecht bedienen we verschillende soorten cliënten. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven, vastgoedbeleggers en internationale projectontwikkelaars tot (semi-)overheden en non-profit instellingen. We bieden juridische adviezen op alle niveaus. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Heerebout Advocatuur zorgt voor verstandige bemiddeling en afhandeling van bouwconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog ‘on speaking terms’ kunnen worden gebracht. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Heerebout Advocatuur tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw recht te waarborgen.
De werkwijze van Heerebout Advocatuur kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid, integriteit en bovenal een op resultaat gerichte aanpak.

Bent u op zoek naar hulp bij ontslag? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur! Bouwrecht advocaat Hoofddorp

Bouwrecht advocaat Hoofddorp

BOUWRECHT

Bouwfouten

ONZE DIENSTEN ALS BOUWRECHT ADVOCAAT

Het bouwrecht is veelomvattend maar onze zaken en opdrachten kunnen zich begeven op het terrein van.
De bouw hanteert veel gebruikelijke algemene voorwaarden zoals STABU, DNR en UAV. Kennis over deze voorwaarden en bouw- regelgeving is binnen ons kantoor ruim voor handen.

Bent u op zoek naar hulp? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

BOUWRECHT

Opleveringsgeschillen

  • het vaststellen of beperken van bouwschades
  • aansprakelijkheden bij gebreken
  • opleveringsgeschillen
  • bouwtijdsoverschrijding
  • aangaan of beëindigen van aanneemovereenkomsten
  • het opstellen van bouwgaranties
  • bouwfouten
  • contractbreuk
  • meer- en minderwerk afrekening
  • grondverwerving en projectontwikkeling

Bent u op zoek naar hulp? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

Als erfgenamen liever
de hemel willen
dan een hel

PARTICULIER

Erfrecht

Het huidige erfrecht geldt sinds 1 januari 2003 en zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen.

In het oude erfrecht hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel direct opeiste, kon de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner daardoor financieel in problemen raken.

Indien er geen testament is opgemaakt geldt de wettelijke verdeling. Alle bezittingen (inclusief schulden) vervallen aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Pas na diens overlijden erven de kinderen alle dan (nog) aanwezige bezittingen en eventuele schulden.

Complexer kan de afwikkeling van een nalatenschap worden als er wel een testament is opgemaakt, bijvoorbeeld indien er sprake is van daarin opgenomen stiefkinderen.
Aanleiding voor een conflict tijdens of reeds voorafgaand aan de executie van het testament kunnen daarnaast zaken zijn als vruchtgebruik, uitsluiting bij testament, onderbedeling of bevoordeling, het voor overlijden weggegeven zijn van bezittingen of via een onoorbare constructie verdwenen zijn van bezittingen.

U kunt voor vrijwel alle erfrechtsituaties een beroep doen op Heerebout Advocatuur.
Advocaat Hugo Heerebout kan u op het gebied van erfrecht niet alleen adviseren maar voor u ook een juridische procedure voeren om uw positie te versterken.
Ook kan Heerebout Advocatuur u in een erfrechtkwestie op financieel gebied van dienst zijn door gebruik te maken van een gedurende meer dan twintig jaar zorgvuldig opgebouwd netwerk van financiële specialisten.

Bent u op zoek naar hulp bij Erfenis? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

Contact us