Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat de regelgeving waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Onderdelen van het bestuursrecht zijn bijvoorbeeld ruimtelijk ordeningsrecht, ambtenarenrecht, belastingrecht en milieurecht.

In het bestuursprocesrecht is beschreven wat een persoon of organisatie kan doen als hij het niet eens is met een besluit van een overheidsinstantie. Heerebout advocatuur kan u helpen met het schrijven van bezwaarschriften en het procederen bij de bestuursrechter in (hoger) beroep.

bestuursrecht