Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is rechtsgebied waarin vaak wijzigingen worden doorgevoerd. Dat kan voor zowel werkgever als werknemer grote gevolgen hebben. Het op tijd inschakelen van Heerebout Advocatuur kan veel en langdurig leed voorkomen. Dit geldt zowel voor situaties waarbij een overeenkomst aangegaan wordt, als bij die waarin een conflict dreigt te ontstaan.

Heerebout Advocatuur zorgt voor verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog ‘on speaking terms’ kunnen worden gebracht. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Heerebout Advocatuur tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw recht te waarborgen.

De werkwijze van Heerebout Advocatuur kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid, integriteit en bovenal een op resultaat gerichte aanpak.

Bent u op zoek naar hulp bij ontslag? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht